Aktualitātes

2022-03-02
Kopš šodienas šī mājaslapa vairs netiks papildināta ar jaunu informāciju. Lūgums turpmāk visu sev vajadzīgo par Dienvidkurzemes novadu un tā aktualitātēm meklējiet: www.dienvidkurzemesnovads.lv Jaunā mājaslapa ir izstrādes stadijā. Ik dienu papildināsim to ar jaunu informāciju. Paldies par sapratni!
2022-02-28
Dienvidkurzemes novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2022.gada 28.februāra iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības...
2022-02-24
Šā gada 12. februārī ir stājušies spēkā grozījumi Covid-19 infekcijas izplatības seku pārvarēšanas likumā, kas līdzīgi kā iepriekšējos divos gados paredz neaprēķināt nokavējuma naudu par nekustamā īpašuma nodokli, ja nodoklis kopumā tiks samaksāts līdz šī gada 31. decembrim...
2022-02-11
Janvāris ir laiks, kad tiek nosūtīti nekustamā īpašuma maksājumu paziņojumi par 2022. gadu. Daļa iedzīvotāju tos jau samaksājuši, taču daudzos gadījumos maksājuma uzdevumā neprecīzi norādīts maksājuma mērķis, kas sarežģī konkrētā maksājuma identificēšanu. Lai nerastos problēmas, lūgums iedzīvotājiem, kas nekustamā īpašuma maksājumus veic bankā vai internetbankā, norādīt zemes un ēku kontu numurus, kas redzami nekustamā īpašumu paziņojumā. Veicot citus maksājumus, lūgums precīzi norādīt rēķina numuru, kas atvieglotu jūsu veiktā maksājuma identificēšanu.
2022-02-04
Ar Vides pārraudzības valsts biroja 2022. gada 24. janvāra lēmumu Nr.5-02/4/2022 ir piemērota ietekmes uz vidi novērtējuma procedūra smilts-grants un smilts ieguvei nepilnu 16 ha platībā atradnē “Gramzda II” nekustamajos īpašumos “Meža Bites” un “Rieksti” Gramzdas pagastā, Dienvidkurzemes novadā...
2022-02-28
Dienvidkurzemes novada pašvaldība aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2022.gada 28.februāra iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības...
2022-02-05
Biedrības “Priekules Veloklubs” darbības mērķi ir ne tikai saistīti ar veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu, bet arī ar jaunu tehnoloģiju un interešu radīšanu aktīvā dzīvesveida cienītajiem.
2022-01-26
Biedrības “Priekules Veloklubs” darbības mērķi ir saistīti ar veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu.
2022-01-06
Novembrī Dienvidkurzemes novada bijušā Priekules novada teritorijā (Priekules pilsētā un pagastā, Bunkas pagastā, Virgas pagastā, Gramzdas pagastā un Kalētu pagastā) veikta ielu apgaismojuma modernizācija, pārejot uz ekonomisko LED apgaismojumu...
2021-12-30
Kad laika vārtos atkal Jaunais gads stājas, cilvēks cilvēkam vēl laimi. Un laime – tā ir ieceru drosme, raženi paveikti darbi, sejā gaišums un prieks, rokās čaklums un darba spars, sirdī – mīlestība. Lai nepietrūkst gaišu domu, siltu smaidu un dzīvesprieka Jaunā gadā dzīvojot!
2021-12-29
Veselības ministrija Kurzemes reģionā uzsākusi īstenot pilotprojektu paliatīvās aprūpes pacientiem, kurā veselības aprūpi un atbalstu ģimenēm nodrošinās īpaši izveidota speciālistu komanda. Pilotprojekts “Par mobilās paliatīvās aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu” ilgs 12 mēnešus, un plānots, ka aprūpi un atbalstu šajā periodā saņems vismaz 150 pieauguši pacienti, kā arī viņu ģimenes...
2021-12-09
Trešdien, 8. decembrī, notika kārtējā no astoņām sabiedriskās apspriedes sanāksmēm, kas tika veltīta transporta un mobilitātes jautājumiem.
2021-12-07
Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada plānošanas dokumentu ceturtā sabiedriskās apspriešanas sanāksme “Pārvaldības un pakalpojumu sistēma” notika 3. decembrī...
2021-12-03
3.decembra vakarā
2021-12-02
Vakar, 1. decembrī, notika trešā no astoņām sabiedriskās apspriedes sanāksmēm, kas tika veltīta sociālās aizsardzības jautājumiem...
2021-11-29
Piektdien, 26. novembrī, notika otrā no astoņām sabiedriskās apspriedes sanāksmēm, kas tika veltīta sabiedrības veselības jautājumiem. Sanāksmei tiešsaistes platformās bija pieslēgušies vairāk nekā 50 dalībnieki. Pašvaldības pārstāvji un dokumentu izstrādātāji interesentus iepazīstināja gan ar dokumentu izstrādes procesu, gan ar stratēģisko ietvaru, gan ar Rīcības virziena "Sabiedrības veselība" investīciju projektiem un darbībām...
2021-12-02
Lai uzlabotu iespēju ikvienam Dienvidkurzemes novada iedzīvotājam saņemt drukāto informatīvo izdevumu “Dienvidkurzeme”, turpmāk to ar VAS “Latvijas pasts” starpniecību izplatīs katrā pastkastītē visā novadā. Jau sākot ar novembra numuru “Latvijas pasta” pastnieki pašvaldības izdoto izdevumu ievieto katra Dienvidkurzemes novada iedzīvotāja pastkastē, kā arī nogādā juridisko personu adresēs.
2021-11-23
Ar aktīvu sabiedrības līdzdalību ir izstrādāti un sabiedriskajai apspriešanai nodoti Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanas dokumenti...