Par dokumentu izprasīšanu no ārvalstīm

 Ja dokuments jāizprasa no valstīm , ar kurām Latvijai IR noslēgti divpusējie līgumi par tiesisko palīdzību ( Krievija, Baltkrievija, Ukraina, Igaunija, Lietuva, Moldova, Polija, Kirgīzija, Uzbekistana), kārtība ir šāda:

-pieprasītājs aizpilda dokumenta izprasīšanas anketu (saņemsiet dzimtsarakstu nodaļā) trijos eksemplāros krievu (attiecīgās valsts) valodā,

-pievieno personas identitāti un radniecību (ja tādi nepieciešami) apliecinošas dokumentu kopijas ( kopijas atbilstību oriģinālam var apliecināt Dzimtsarakstu nodaļas amatpersona);

-iesniedz jebkurā pašvaldības dzimtsarakstu nodaļā;

-dzimtsarakstu nodaļa dokumentus nosūta uz Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentu tālākai pārsūtīšanai uz attiecīgās valsts Tieslietu ministriju.

Jāņem vērā, ka katrā valstī ir citāds, atšķirīgs no Latvijas, civilstāvokļa aktu reģistrācijas un atkārtotu dokumentu pieprasīšanas tiesiskais regulējums, īpaši tas attiecināms uz Krievijas Federāciju.

Dokumentu pieprasīšana ar ministriju starpniecību ir bezmaksas pakalpojums, taču var aizņemt ilgu laika periodu. Dokumentus iespējams izprasīt arī attiecīgās valsts vēstniecībā, kas ir maksas pakalpojums.

Ja dokuments jāizprasa no valstīm, ar kurām Latvijai NAV noslēgti par tiesisko palīdzību personai jāvēršas attiecīgās valsts vēstniecībā(vēstniecību adreses atrodama mājaslapā http://www.mfa.gov.lv/vestniecibas-un-parstavniecibas#)  vai pa tiešo ārvalsts kompetentajā iestādē, no kuras izprasāms dokuments.

Bieži tiek izprasīti civilstāvokļu aktu reģistrācijas dokumenti no Īrijas, Lielbritānijas, Vācijas un ASV, kurās ir noteikta prasība ieinteresētajai personai pieteikumus dokumentu saņemšanai sūtīt personīgi kompetentajai iestādei elektroniski.

Lai izprasītu dzimšanas, laulības un miršanas apliecības no minētajām valstīm personai elektroniski jāaizpilda pieprasījums un nepieciešamības gadījumā jāsamaksā nodeva, aizpildot pieteikuma forma sekojošos ārvalstu iestāžu linkos:

No Īrijas http://www.birthsdeathsmarriages.ie/

No Lielbritānijas https://www.gov.uk/order-copy-birth-death-marriage-certificate

No ASV  http://www.cdc.gov/nchs/w2w.htm

No Vācijas http://www.germany-service.com/birth-certificate-germany.html