Kalētu pagasts

 

Kapsētas nosaukums

Kapsētas

tips

Atrašanās

vieta

Atbildīgais (telefona numurs)

Telenona numurs

Kapsētas digitalizācija

Kalētu kapi

Atvērta kapsēta

Kalētu pag.

Mareks Matevičs

28225661

Kapsētas karte

Svipstu kapi

Daļēji slēgta kapsēta

Kalētu pag.

Mareks Matevičs

28225661