Kalētu pagasts

 

Kapsētas nosaukums

Kapsētas

tips

Atrašanās

vieta

Atbildīgais (telefona numurs)

Kalētu kapi

Atvērta kapsēta

Kalētu pag.

Mareks Matevičs

(28225661)

Svipstu kapi

Daļēji slēgta kapsēta

Kalētu pag.

Mareks Matevičs

(28225661)

Pasākumu kalendārs