MĀCĪBU GADA NOSLĒGUMA IZSTĀDE

 

 

PALDIES VECĀKIEM PAR PLĀNOŠANU, PAR MĀCĪŠANU, PAR IDEJĀM, PAR FILMĒŠANU UN FOTOGRAFĒŠANU! BEZ JUMS MĒS TO NEBŪTU SPĒJUŠI! LAI JUMS VISIEM PRIEKS UN GANDARĪJUMS PAR PAVEIKTO!

 

PRIEKULES NOVADA SKOLOTĀJI

 

BĒRNU IZTEICIENI UN KURIOZI:

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas skolotājas Ivetas Tuskenas skolēnu izteicieni -SPIED ŠEIT

Kalētu pirmsskolas skolotājas Rūtas Feldmanes audzēkņu kuriozi -SPIED ŠEIT

 

PRIEKULES VIDUSSKOLA

  - 7.klases skolnieka Gabriela Matīsa Cibuļska dzejolis ''Vislabākā sajūta pasaulē''

- “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” aktualitātes. Skolotāja - LIENE SOKOLOVSKA

- Floristika. Skolotāja - LIENE SOKOLOVSKA

- Mazie dejotāji. Skolotāja - LIENE SOKOLOVSKA

- 11.klases skolnieces. Skolotāja - AGRITA HANZOVSKA

- 2.klases darbiņi. Skolotāja - MARIKA ŠEFLERE

- 1.klases darbiņi. Skolotāja - AGNESE RAZMA

 

PRIEKULES MŪZIKAS UN MĀKSLAS SKOLA

  - Koris dzied par godu māmiņām. Skolotājas - DACE GAILĪTE, JURIS PAVĪTOLS, IVARS DEJUS, DAIGA TIĻĻA, KRISTĪNE CUKURA, INITA RUBEZE, IVONNA ROZENTĀLE, ANDRA ZABE, ZENTA ĶERVE, MADARA JANSONE, LĪGA KVĀŠE, ANNIJA ĶESTERE, AGRITA HANZOVSKA, AIRISA TIMOFEJEVA

- Attālināto mācību radošās melodijas. Skolotājas - AGRITA HANZOVSKA, MADARA JANSONE, DACE GAILĪTE

- Koris izpilda skaņdarbu ''Par mezgliem''. Skolotājas - AGRITA HANZOVSKA, AIRISA TIMOFEJEVA, INITA RUBEZE, DACE GAILĪTE

- Audzēkņu mākslas darbi. Skolotājas - ZENTA SVARA, DAIGA TIĻĻA, KRISTĪNE CUKURA, MĀRTIŅŠ CUKURS, DACE GAILĪTE

 

PRIEKULES PIRMSSKOLAS IZGLĪTĪBAS IESTĀDE DZIRNAVIŅAS

- 2. grupiņa. Skolotāja - MĀRĪTE SISENE un GUNA SIKSNA

- 3. grupiņa. Skolotāja - AUSMA INNE un INESE KAUCE

- Piecgadnieku grupiņa. Skolotājas - DAGNIJA ZEMGALE un JOLANTA JESAULKOVA

- Sešgadnieku grupiņa. Skolotājas - LĪGA RUBEZE, INTA GRUNTMANE

 

KALĒTU MŪZIKAS UN MĀKSLAS PAMATSKOLA

- Skolotāja - RŪTA FELDMANE

- Skolotāja - ZANE VĪTOLA

- Skolotāja - IEVA PRIŠČEPOVA

- Skolotāja - BIRUTA STRJUKIENE, SINTIJA KARAZINA

- Skolotāja - GUNDEGA DAŅILOVA

- 1.klases darbiņi. Skolotāja - IVETA TUSKENA

- 4.klases darbiņi. Skolotāja - IVETA TUSKENA

- Radošie darbi. Skolotāja - DAIGA TIĻĻA

- Koris dzied par godu māmiņām. Skolotāji - LĪGA KVĀŠE, ĒRIKS BUKANTS

- Koris izpilda skaņdarbu ''Gājputni''. Skolotāji - LĪGA KVĀŠE, ĒRIKS BUKANTS

- Diplomdarbi vizuāli plastiskās programmas audzēknēm. Skolotājas - DAIGA TIĻĻA, ARTA TROIKA, DACE GAILĪTE

- Krāsas. Skolotāja - DACE GAILĪTE

- Papildinātā realitāte. Skolotāja - DACE GAILĪTE

- Mākslas skolas darbi. Skolotāja - ARTA TROIKA

 

MEŽUPES PAMATSKOLA

- Interešu izglītības pulciņu darbs attālināti. Skolotāji - DAIRA ŠALMA, GUNTIS ŠALMS, ARNIS KLAGIŠS, IGETA CĪRULE, LIENE AŠME 

 

VIRGAS PAMATSKOLA

- Virgas pamatskolas skolēni izpilda skaņdarbu ''PŪPĒDIS''. Skolotāja - MADARA JANSONE

 - Piecgadnieku, sešgadnieku grupiņa. Skolotāja - ILZE EIDINTA

- Virgas pamatskola atvadās

 

KROTES KRONVALDA ATA PAMATSKOLA

- Piecgadnieku, sešgadnieku grupiņa. Skolotājas - KRISTĪNE KRŪMIŅA un INESE BĪMANE