Aktualitātes

Priekules Veloklubs realizē LEADER projektu par drukas aprīkojumu

Biedrības “Priekules Veloklubs” darbības mērķi ir ne tikai saistīti ar veselīga dzīvesveida un aktīvās atpūtas pasākumu organizēšanu, bet arī ar jaunu tehnoloģiju un interešu radīšanu aktīvā dzīvesveida cienītajiem.

Lai varētu uzlabot esošo pasākumu organizatorisko pusi, t.i., efektīvāk izmantot biedrības rīcībā esošos resursus un paplašinātu interešu loku, projekta ietvaros tika iegādāts drukas aprīkojums: sublimācijas printeri A3, galda ploteris, termoprese, termoprese krūzēm ar sildementiem, nozīmīšu izgatavošanas prese, portatīvais dators. Katrs īstenotais sporta pasākumus un cita aktivitāte ir tiešā viedā saistīta ar dalībnieku apbalvošanu un pateicību, pasniedzot dažādus apbalvojumus labākajiem, norisei nepieciešamās norādes un suvenīrus dalībniekiem.

Tagad, biedrības rīkotajos pasākumos, būs iespējams izgatavot arī pašiem dalībniekiem dažādas dāvanas, darboties komandās, lai veicinātu arī radošumu dalībnieku vidū.

Lai vienmēr laime,
Dzīvesprieks un draugu saime,
Veselība, radošs gars,
Neizsīkstošs sportisks spars!

Projekts īstenots Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” ietvaros, pateicoties vietējas rīcības grupas “Biedrība “Liepājas rajona partnerība””, Lauku atbalsta dienesta un Dienvidkurzemes novada pašvaldības atbalstam.

Atpakaļ