BĀRIŅTIESAS AKTUALITĀTES

Priekules novada Bāriņtiesa aicina Priekules novada iedzīvotājus kļūt par AUDŽUĢIMENI!

 

KĀDA, BEZ VECĀKU PALIKUŠA, BĒRNA SIRSNIŅA PRIECĀTOS, JA PIRMS AIZMIGŠANAS AR VIŅU KĀDS APRUNĀTOS, PALASĪTU PASACIŅU, VAI UZKLAUSĪTU STĀSTU. TU VARI KĻŪT PAR AUDŽUĢIMENI UN  PALĪDZĒT BĒRNAM UZAUGT ĢIMENĒ.

Priekules novada Bāriņtiesa aicina Priekules novada iedzīvotājus kļūt par AUDŽUĢIMENI!

 • Lai kļūtu par audžuģimeni Jums, jābūt vecumā no 25 līdz 60 gadiem.
 • Audžuģimenei tiek nodrošinātas bezmaksas apmācības.
 • Ir iespēja saņemt bezmaksas psihologa konsultācijas.
 • Iespēja vienu reizi mēnesī tikties ar citām audžuģimenēm atbalsta grupās.
 • Iespēja piedalīties semināros un ikgadējā audžuģimeņu salidojumā, lai dalītos pieredzē, gūtu jaunas zināšanas un atziņas.
 • Saņem atlīdzību par audžuģimenes pienākumu veikšanu.
 • Priekules novada pašvaldības pabalstu bērna uzturam, apģērbam un mīkstajam inventāram.
 • Ģimenes valsts pabalstu par katru ģimenē uzņemto bērnu, kā arī citus valsts sociālos pabalstus.
 • Audžuģimene var uzņemt līdz sešiem bērniem.

Lai kļūtu par audžuģimeni:

 • Jāvēršas Priekules novada Bāriņtiesā, uzrādot personu apliecinošus  dokumentus.
 • Jāaizpilda noteiktas formas Iesniegums par audžuģimenes statusa piešķiršanu.
 • Jāiesniedz ģimenes ārsta, psihiatra, narkologa izziņas par veselības stāvokli.

 

 

Priekules novada Bāriņtiesa, pēc dokumentu saņemšanas:

 • Viena mēneša laikā izvērtēs saņemtos dokumentus.
 • Izvērtēs audžuģimenes statusa pretendentu dzīves vietas apstākļus.
 • Izvērtēs audžuģimenes statusa pretendentu motivāciju, spējas audzināt bērnu.
 • Bāriņtiesa sniegs Atzinumu par audžuģimenes statusa pretendentu piemērotību audžuģimenes pienākumu veikšanai.

Audžuģimene, pēc Priekules novada Bāriņtiesas izsniegtā Atzinuma saņemšanas:

 • Noklausīsies bezmaksas apmācību kursu.
 • Apmācību kursu speciālisti – mediķi, juristi, psihologi, sociālie darbinieki novadīs lekcijas par bērnu aprūpes un attīstības jautājumiem, saskarsmi ģimenē, tiesisko regulējumu un citām aktuālām tēmām, kas noderīgas ne vien audžuģimenei, bet ikvienai ģimenei.
 • Apmācību kursu noslēgumā kārtos pārbaudes darbu un saņems apliecību.
 • Bāriņtiesa, pēc apmācību kursa noslēguma, veiks sarunas ar pretendentiem un pieņems Lēmumu par Audžuģimenes statusa piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Audžuģimenes statusu.
 • Ievietojot bērnu audžuģimenē, Priekules novada pašvaldība ar Audžuģimeni noslēgs līgumu.

Detalizētāku informāciju par Audžuģimenes statusa iegūšanas kārtību Jūs saņemsiet vēršoties Priekules novada Bāriņtiesā vai, zvanot pa tālruni 26304656, 63497951.

 

 

 

 

 

 

Patiesā cieņā

Priekules novada Bāriņtiesas kolektīvs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ