Aktualitātes

Bērnu reģistrācija un uzņemšana Priekules novada pirmsskolas grupās

Straujiem soļiem tuvojas mācību gada noslēgums, tāpēc vecākiem laiks padomāt par savu bērnu pieteikšanu Priekules novada pirmsskolas grupās.

Informējam, ka 28.01.2021. domes sēdē apstiprināti jauni noteikumi par bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Priekules novada pirmsskolas grupās:

  • pirmsskolas izglītības iestādē ''Dzirnaviņas'' (Priekulē), 
  • pirmsskolas izglītības iestādē ''Gaismiņa'' (Virgas pagastā),
  • Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas pirmsskolā,
  • Krotes Kronvalda Ata pamatskolas pirmsskolā. 

Ar noteikumiem aicinām iepazīties ŠEIT:

Vecākiem ērtākai lietošanai noteikumu pielikumi ir izdalīti atsevišķi:

  • 1.pielikums - Izglītības iestāžu īstenojamās izglītības programmas. (Vecākiem zināšanai, aizpildot reģistrācijas vai uzņemšanas iesniegumu)
  • 2. pielikums - Bērna reģistrācijas iesniegums Priekules novada pirmsskolas izglītības iestādēs/programmās (aizpilda vecāki, reģistrējot bērnu uzņemšanai nākotnē; nav obligāts, ja izglītības iestāde var nodrošināt vietu pirmsskolas grupās no 1,5 gadu vecuma nekavējoties)
  • 3.pielikums - Iesniegums uzņemšanai pirmsskolas grupā (aizpilda vecāki tieši pirms uzņemšanas; obligāts)
  • 4.pielikums - Aicinām vecākus iepazīties arī ar 4.pielikumu “Līgums par bērnam sniedzamajiem pakalpojumiem izglītības iestādē, kas īsteno vispārējās pirmsskolas izglītības programmu”, taču vēršam uzmanību uz to, ka tas ir PARAUGS, to sagatavo izglītības iestāde un tā saturs var tikt precizēts, atbilstoši iestādes specifikai. Piemēram, Kalētu pirmsskolas grupu audzēkņu vecākiem nebūs jānorēķinās par ēdināšanu ar pašvaldību, jo Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolā ēdināšanas pakalpojumu sniedz uzņēmējs.

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ