Pašvaldība

Priekules novada pašvaldība

Reģ.Nr.90000031601

Adrese: Saules iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434

Tālrunis 63461006; e-pasts dome@priekulesnovads.lv

Darba laiks: 

pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8.00-12.00 un 12.45-17.00 

piektdienās 8.00-12.00 un 12.30-15.30

Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētāja Vija Jablonska

Priekules novada pašvaldības domes priekšsēdētājas vietnieks Ainars Cīrulis

Pamatbudžeta norēķinu konti:

AS Swedbank

Konta Nr. LV30HABA0551018598451

SWIFT:HABALV22

AS DNB Banka

Konta Nr. LV59RIKO0002013187968

SWIFT:RIKOLV2X

AS Citadele banka

Konta Nr. LV19PARX0012428760001

SWIFT:PARXLV22

Ziedojumu un dāvinājumu konts:

Konta Nr. LV07HABA0551032677057

SWIFT:HABALV22

 

Maksājuma mērķī obligāti jānorāda vārds, uzvārds, pagasts un par ko maksā.

Priekules novads ir administratīvi teritoriālās reformas gaitā izveidota pašvaldība Kurzemē. Novads izveidots 2009.gada 1.jūlijā, apvienojoties Priekules pilsētai ar Bunkas, Gramzdas, Kalētu, Virgas un Priekules pagastiem. Centrs: Priekule

Iedzīvotāju skaits 01.01.2016. - 5875