Kalētu bibliotēka

Darba laiks

Pirmdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00

Otrdienas no pulksten 9.00 līdz 17.00

Trešdienās no pulksten 8.00 līdz 17.00

Ceturtdienās no pulksten 12.30 līdz 16.00

Piektdienās no pulksten 8.30 līdz 16.00

Kontaktinformācija

e-pasts: kaletubiblioteka@priekulesnovads.lv

Bibliotēkas adrese: Liepu aleja 6, Kalētu pagasts, Priekules novad, LV-3484

Tālrunis 63461547, 29462058

Bibliotēkas vadītāja – Elita Jaunzeme

(tālr. 28303698, e-pasts: elitajaun@inbox.lvliepavoti2@inbox.lv) 

Par bibliotēku

Priekules novada Kalētu pagasta bibliotēka dibināta 1910.gadā un tobrīd atradusies Tautas namā. Šobrīd bibliotēka iekārtota Kalētu pagasta pārvaldes ēkā.

Lasītājiem pieejams samērā plašs latviešu un ārzemju rakstnieku daiļliteratūras krājums. Vēsturiskas un filozofiska rakstura grāmatas,  kā arī nozaru literatūra  par mākslu, veselīgu dzīves veidu, un dažādiem vaļaspriekiem. Bibliotēkā atrodamas enciklopēdijas un vārdnīcas visu vecumu grupām.

Rotaļu un atpūtas istabā pašiem mazākajiem apmeklētājiem īpašu gaisotni rada vardīšu kolekcija. Ik mēnesi bibliotēkā tiek organizētas tematiskās pēcpusdienas, izstādes, kā arī  radošās darbnīcas.

Bibliotēkas lietotāji bez maksas var izmantot datu bāzes: www.letonika.lv;   www.periodika.lv; www.news.lv; www.lursoft.lv; www.filmas.lv

Bibliotēka piedalās LNB un LKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”.

Ar projektu ERAF un „3td” atbalstu bibliotēkas lietotājiem lasītavā iekārtotas septiņas datora darba vietas.

Novadpētniecības jomā bibliotēka apkopojusi un ar pašvaldības finansiālu atbalstu izdevusi trīs pensionētās skolotājas Austras LEJAS dzejas grāmatas.

2014. gadā publisko bibliotēku akreditācijas komisija bibliotēkai piešķīra vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.