Kalētu pagasta bibliotēka

Darba laiks

Pirmdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00

Otrdienas no pulksten 9.00 līdz 17.00

Trešdienās no pulksten 9.00 līdz 17.00

Ceturtdienās no pulksten 8.00 līdz 16.00

Piektdienās no pulksten 8.30 līdz 15.30

Ceturtdienās no pulksten 8:00 - 12:00 bibliotēka apmeklētājiem slēgta.

Kontaktinformācija

Bibliotēkas adrese: Liepu aleja 6, Kalētu pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3484

Bibliotēkas vadītāja – Elita Jaunzeme

E-pasts: liepavoti2@inbox.lv, elitajun@inbox.lv 

Tālrunis: 6346154728303698

Par bibliotēku

Priekules novada Kalētu pagasta bibliotēka dibināta 1910.gadā un tobrīd atradusies Tautas namā. Šobrīd bibliotēka iekārtota Kalētu pagasta pārvaldes ēkā.

Lasītājiem pieejams samērā plašs latviešu un ārzemju rakstnieku daiļliteratūras krājums. Vēsturiskas un filozofiska rakstura grāmatas, kā arī nozaru literatūra  par mākslu, veselīgu dzīves veidu, un dažādiem vaļaspriekiem. Bibliotēkā atrodamas enciklopēdijas un vārdnīcas visu vecumu grupām, kā arī plašs periodisko izdevumu klāsts.

Rotaļu un atpūtas istabā pašiem mazākajiem apmeklētājiem īpašu gaisotni rada vardīšu kolekcija, relaksācijai - gaismas smilšu galds.

Vismaz reizi ceturksni  bibliotēkā tiek organizētas tematiskās pēcpusdienas, izstādes, radošās darbnīcas.

Bibliotēkas lietotāji bez maksas var izmantot datubāzes: www.letonika.lvwww.news.lv. , Liepājas reģiona elektronisko kopkatalogu: www.liepajasczb.lv

Iespēja saņemt bibliogrāfiskās un cita veida uzziņas.

       Ar projektu ERAF un „3td” atbalstu bibliotēkas lietotājiem lasītavā iekārtotas septiņas datora darba vietas.

Bibliotēkā  pieejamie maksas pakalpojumi:

  • kopēšana,
  • printēšana,
  • skenēšana.

Bibliotēka piedalās LNB un LKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”, LNB Atbalsta biedrības projektā “Grāmatu Starts”, Starptautiskajā skolu bibliotēku projektā “Baltu valstu literatūras nedēļa” u.c.

Novadpētniecības jomā bibliotēka apkopojusi un ar pašvaldības finansiālu atbalstu izdevusi trīs pensionētās skolotājas Austras LEJAS dzejas grāmatas. Bibliotēkā uz vietas  var iepazīties ar novadpētniecības materiāliem par Kalētu pagastu un tā ļaudīm.

2014. gadā publisko bibliotēku akreditācijas komisija bibliotēkai piešķīra vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.

Jaunākās grāmatas Kalētu  pagasta bibliotēkā

Kalētu pagasta bibliotēkā par tradīciju kļuvusi dalība šajā Lasīšanas veicināšanas programmā. Daļa no grāmatu kolekcijas jau atrodas bibliotēkas plauktos. Aicinām grāmatu ekspertus būt aktīviem – lasīt un vērtēt!

Skatīt šeit -