2014.gads.

 Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas.

Pieprasījuma iesniegšanas datums

Objekta adrese

Būvniecības veids/plānotā būves funkcija

Būvatļauju spēkā stāšanās datums

 

30.09.2014.

„Kizili”, Priekules pagasts

Autosvaru un piebraucamā ceļa būvniecība

30.09.2014.

29.09.2014.

„Altajs”, Priekules pagasts

TP326 0,4 kV GVL Z-2 rekonstrukcija

29.09.2014.

17.09.2014.

Aizputes iela 5., Priekulē

SIA „Priekules slimnīcas”, morgas ēkas rekonstrukcija

22.09.2014.

16.09.2014.

Ganību ielā 12., Priekulē

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija un četru palīgēku nojaukšana

17.09.2014.

04.09.2014.

„Palejas” Priekules pagasts

Divu digestāta glabātuvju un skābbarības bedres būvniecība

04.09.2014.

21.08.2014.

Gramzdas pagasts

TP 334”Gramzdas darbnīca” un TP3207 „Birztalas”

21.08.2014.

21.08.2014.

„Dižie”, Priekules pagasts

Degvielas uzpildes stacijas būvniecība

21.08.2014.

16.07.2014.

Parka iela 5., Priekulē

Dzīvojamās mājas nojaukšana, dzīvojamās mājas būvniecība, saimniecības ēku (2,3,4) nojaukšana

21.07.2014.

02.06.2014.

Priekulē, Priekules novads

Liepājas ielas apgaismojuma izbūve

02.06.2014.

20.05.2014.

„Purmsātu Muiža” , Virgas pagasts

Skolas un internāta ēkas fasāžu renovācija, apkures sistēmas un siltumtrases rekonstrukcijas 3.un 4.kārta

20.05.2014.

20.05.2014.

„Purmsātu Muiža” , Virgas pagasts

Skolas un internāta ēkas fasāžu renovācija, apkures sistēmas un siltumtrases rekonstrukcijas l.kārta

20.05.2014.

14.05.2014.

„Jasmīni”, Gramzdas pagasts

Kažokzvēru fermas būvniecība

19.05.2014.

06.05.2014.

Krīvkalna meža iecirknis 27.,28.kvartāls, Bunkas pagasts

Meža ceļa „Žuļģu ceļš” būve

06.05.2014.

17.04.2014.

Galvenā iela 44., Priekulē

Garāžas,divu šķūņu un pirts rekonstrukcija par saimniecības ēku un šķūņa nojaukšana

23.04.2014.

01.04.2014.

„Kapoti”, Priekules pagasts

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcija

07.04.2014.

03.04.2014.

Virgas pagasts, paplaka

TP398 Z-3 „Paplakas ūdens attīrīšanas „ rekonstrukcija

07.04.2014.

03.04.2014.

Gramzdas pagasts

TP3213 rekonstrukcija

07.04.2014.

03.04.2014.

„Priekules”, Priekules pagasts

Meliorācijas sistēmas rekonstrukcijas I kārta

07.04.2014.

14.03.2014.

Galvenā ielā 9, Priekulē

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija par veikalu un saimniecības ēkas rekonstrukcija par riepu montāžas boksiem 2.kārta

17.03.2014.

24.02.2014.

Galvenā iela 52., Priekulē

Darbnīcu rekonstrukcija par pārtikas piedevu ražotni

25.02.2014.

06.02.2014.

Bunkas pagasts

Ražošanas ēkas daļas rekonstrukcija par iepakojuma dēļu ražotni

06.02.2014.

11.02.2014.

Gramzdas pagasts

Meža ceļš „Jekstes karjera ceļš” rekonstrukcija

17.02.2014.

12.02.2014

„Dūči”, Bunkas pagasts

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija

19.02.2014.

20.01.2014.

„Brūveru grantsbedres”, Virgas pagastā

Dīķu būvniecība

21.01.2014.

19.11.2013.

„Jansoni”, Virgas pagasts, Priekules novads

Dzīvojamās mājas būvniecība

19.11.2013.

30.10.2013.

Galvenā iela 5, Priekule

Noliktavas būvniecība

30.10.2013.

16.10.2013.

Ķieģeļu iela 8., Priekulē

Dzīvojamās mājas un palīgēku nojaukšana un saimniecības ēkas būvniecība

21.10.2013.

08.10.2013.

Skolas iela 3, Priekulē

Dzīvojamās mājas rekonstrukcija, garāžas (002) un kūts (003) rekonstrukcija par saimniecības ēku un palīgēkas (004) nojaukšana

08.10.2013.

04.09.2013.

Aizputes iela 18., Priekulē

Auto stāvlaukuma rekonstrukcija

04.09.2013.

04.09.2013.

Bunkas pagastā

TP311 un TP382 rekonstrukcija

04.09.2013.

03.09.2013.

„Pūpoli”, Virgas pagasts

Kautuves ēkas rekonstrukcija (modernizācija) 3.kārta,kompleksi risinājumi siltumefekta gāzu emisiju samazināšanai

04.09.2013.

19.08.2013

„Knīveri” Priekules pagasts

Dzīvojamās mājas būvniecība un dzīvojamās mājas, 2 saimniecības ēku nojaukšana

20.08.2013.

14.08.2013

No Priekules novada, Priekules pagasta īpašuma „Nodegu skola” līdz Priekules pilsētas slimnīcas katlu mājai  un Priekules pilsētas katlu mājai  Liepājas ielā 13A l.kārta

Siltumtrases izbūve

14.08.2013.

03.07.2013

„Raunas”, Priekules novads, Virgas pagasts

Saimniecības ēkas rekonstrukcija

03.07.2013.