LLI-361 Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām

Capacity building and links strengthening between municipal administrations and local communities in order to improve living conditions and social life in rural areas of Kuliai (LT) and Kaleti (LV) (Sports activities), LLI-361 

Projekts “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuļos (LT) un Kalētos (LV)”  (Sports activities), LLI-361 

 

Viss labais reiz beidzas un sākas no jauna

Kā jau rudenī esam ieraduši ievākt ražu, arī Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014. - 2020. gadam projektā LLI-361 “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Sports activities) šogad ir ražas ievākšanas un apzināšanas laiks, jo ar 2019. gada 14. septembri beidzas projekta ieviešana un sākas gala atskaišu sagatavošana.

Projekts aizsākās 2018. gada vēlā pavasarī ar pirmām starptautiskām aktivitātēm Kalētos, kurām sekoja vēl daudzas citas, to starpā arī aktivitātes Kuļos, Lietuvā. Projektā iesaistīti bija divi partneri- Pluņģes rajona pašvaldība un Priekules novada pašvaldība. Projekta vadošā partnera lomu uzņēmās Priekules novada pašvaldība.

Projekts paredzēja izveidot aktīvās atpūtas laukumu Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā un rekonstruēt stadionu Pluņģes pašvaldības Kuliai ciemā, lai iedzīvotājiem būtu iespēja nodarboties ar aktīvu un veselīgu dzīvesveidu ne tikai sava pagasta robežās, bet arī pāri robežai. Sadarbojoties abām pašvaldībām projekts nodrošināja aktīvu un veselīgu dzīvesveidu dažādām sabiedrības grupām. Kalētu un Kuliai pagastos bija nepietiekamas aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, jo nebija nepieciešamās infrastruktūras, tādēļ bija nepieciešams izbūvēt aktīvās atpūtas/sporta laukumus un organizēt daudzveidīgus pasākumus. Projekta laikā abos ciemos tika radīta infrastruktūra, ko varēs izmantot daudzveidīgām aktivitātēm un pārrobežu sadarbības veicināšanai, kā arī radīti jauni ikgadēji pasākumi, kas veicinās pārrobežu draudzības un sadarbības veidošanos. Izveidotā un atjaunotā infrastruktūra paredzēta abu pašvaldību dzīves līmeņa un sociālās dzīves uzlabošanai. Abu pašvaldību iedzīvotājiem bija iespēja bez maksas piedalīties dažādās sacensībās un citos veselīgu dzīvesveidu veicinošos pasākumos, kā arī turpmāk ir iespēja bez maksas izmantot izveidoto infrastruktūru.

Projekta laikā notikušas 14 aktivitātes, no tām 12 bija dažādi sportisku un veselīgu dzīvesveidu veicinoši pasākumi un 2 aktivitātes, kas saistītas ar būvniecību.

Realizējot projektu ir izbūvēts jauns aktīvās atpūtas laukums Kalētos un rekonstruēts stadions Kuļos. Pasākumos ir iesaistījušies Latvijā vairāk kā 200 un Lietuvā vairāk kā 344 apmeklētāji. Ir iegūta pieredze pārrobežu sadarbībā un apgūtas jaunas zināšanas ne tikai, lai organizētu pārrobežu un vietējās aktivitātes dažādām iedzīvotāju grupām, bet arī kā realizēt pārrobežu projektus. Ir iegūts lielisks sadarbības partneris, ar kuru, ja izdosies, sadarbība tiks turpināta arī citos projektos. Ir izveidojušās iestrādes, lai Kalētu un Kuļu kopienas varētu sadarboties arī turpmāk, organizējot kopīgus pasākumus.

Paldies visiem par labu sadarbību, par atsaucību un dalību pasākumos!

PROJEKTA REPORTĀŽA

Projekta vadītāja Una Ržepicka

 

 

Kalētnieki sveic Kuļu kopienu ar stadiona atklāšanu

Piektdien 2019. gada 6. septembrī pārstāvji no Priekules novada pašvaldības, Kalētu pagasta pārvaldes un Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas devās uz Kuļiem Lietuvā, lai sveiktu ar renovētā stadiona atklāšanu. Lielākā daļa no mums bija Kalētu skolas vecāko klašu audzēkņi, kuriem atklāšanas pasākumā- sporta festivālā bija jāpiedalās dažādās sportiskās aktivitātēs un jāsacenšas ar Kuļu ģimnāzijas audzēkņiem.

Sporta festivāls sākās ar stadiona svinīgu atklāšanu, kurā piedalījās, gan Pluņģes rajona pašvaldības pārstāvji, gan Priekules novada pašvaldības pārstāvji un vēlēja stadionam ilgu kalpošanas mūžu un, lai tas vienmēr ir pilns ar sportot gribētājiem.

Svinīgai atklāšanai sekoja kopīga iesildīšanās un olimpiskās jūdzes skriešana visiem klātesošajiem. Pēc šīm kopīgajām aktivitātēm sākās sacensības komandām un individuālajās disciplīnās. Komandas varēja spēkoties orientēšanās labirintā, soda sitienos, šķēršļu joslā, stafetē un virves vilkšanā. Individuālās sacensības bija šautriņu mešana, bumbas žonglēšana un roku laušana (arm- wrestling). Vislielākās ovācijas pasākumā kopumā ieguva virves vilkšanas sacensība starp visām komandām. Šīs disciplīnas laikā bija jūtams gan draugu un klases biedru, gan skatītāju atbalsts ar skaļu uzmundrināšanu un ovācijām.

Līdzīgi, kā Kalētos arī Kuļu stadions atrodas pie skolas un līdz ar to lielākie tā izmantotāji, protams, būs skolēni. Abām skolām tie ir lieli ieguvumi mācību procesa uzlabošanai. Tāpat kā Kalētos, arī Kuļos renovētais stadions ir pieejams pārējai sabiedrībai veselīga dzīvesveida veicināšanai un sportiskās kondīcijas uzlabošanai.

Sporta festivāls bija Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014. - 2020. gadam projekta LLI-361 “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Sports activities) projekta ietvaros paredzētā pēdējā aktivitāte, kurā piedalās, gan Kalēti, gan Kuļi. Projekta realizācijas pēdējā diena ir šī gada 14. septembris līdz kuram, Kuļu kopienas iedzīvotājiem notiks vēl dažas aktivitātes- nūjošanas nodarbības, lekcija par veselīgu dzīvesveidu un viktorīna.

Projekta vadītāja Una Ržepicka

 

 

 

Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas audzēkņi dosies uz bērnu sporta festivālu Kuļos, Lietuvā

Lai iepazīstinātu sabiedrību ar renovēto stadionu pie Kuļu ģimnāzijas, 2019. gada 6. septembrī tiek organizēts bērnu sporta festivāls, kurā piedalīsies audzēkņi no Kuļu ģimnāzijas un Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas. Kuļu stadiona renovācija ir viena no projekta “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)”, LLI-361 (Sports activities) aktivitātēm, kuras mērķis ir paplašināt iedzīvotāju iespējas nodoties veselīgam un sportiskam dzīvesveidam, tādējādi uzlabojot savu iekļaušanos sabiedrībā un veicinot sportisku dzīves veidu un uzlabojot veselības stāvokli.

Pasākuma laikā tiks organizētas vairākas dažādu sporta veidu sacensības starp minēto skolu audzēkņiem.

Bērnu sporta festivāls ir pēdējā projekta aktivitāte, kurā paredzēts piedalīties abu kopienu pārstāvjiem. Līdz projekta beigām, kas ir 2019.gada 14.septembris, Lietuvas pusē notiks vēl trīs aktivitātes Kuļu kopienas iedzīvotājiem.

Projekta vadītāja Una Ržepicka

 

 

 

Kalētu un Kuļu kopienu sadraudzības spēle futbolā

Sestdien 2019. gada 20. jūlijā dažāda vecuma futbolistu komanda un līdzjutēji no Kalētu pagasta devās uz Kuļiem Lietuvā, lai piedalītos Kuļu 230 gadu jubilejā spēlējot sadraudzības maču futbolā. Kā jau lielās jubilejās, pasākuma kulminācija bija svētku gājiens cauri Kuļiem, kurš noslēdzās pie Kuļu administrācijas ēkas, kur tika teiktas arī svētku uzrunas un apsveikumi. Arī mēs sveicām Kuļu kopienu šajā lielajā jubilejā. Pēc svinīgās atklāšanas sportistiem bija laiks, lai sagatavotos spēlei. Bez futbola šajā dienā bija iespējams piedalīties arī basketbola, laivošanas, makšķerēšanas un veiklības sacensībās. Taču mūsu brauciena galvenais mērķis bija mēroties spēkiem futbola spēlē, kas ir viena no Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014. - 2020. gadam projekta LLI-361 “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Sports activities) projekta aktivitātēm. Lielākais ieguvums no minētā projekta, kopienām ir infrastruktūras objekti- Kalētos- jaunais aktīvās atpūtas laukums, Kuļos- atjaunotais stadions pie skolas. Ja mūsu objekts nu jau ir lietojams vairākus mēnešus, tad Kuļos stadiona atjaunošanas darbi nupat tik kā ir beigušies un objektu vēl nevar izmatot par visiem 100 procentiem. Tāpēc arī sestdienas sadraudzības futbola spēle notika ne futbola laukumā, bet gan tam pielāgotā teritorijā. Pielāgotā laukuma izmēru dēļ spēlē galvenais nebija skriešanas ātrums, bet gan spēja un māka veikli rīkoties ar bumbu, ko lieliski pierādīja mūsu spēlētāji. Pirmos vārtus guva Kalētu komanda, kam sekoja vairāki vārti no Kuļu komandas puses, taču kalētnieki saņēmās un spēle beidzās ar 4:3, sadraudzības spēlē uzvarot Kalētu komandai. Pasākums kopumā un pati futbola spēle bija lieliska iespēja Kalētu un Kuļu kopienām sadraudzēties un veicināt pārrobežu sadarbību tautas sporta jomā.

Projekta ietvaros vēl ir paredzēts bērnu un jauniešu sporta festivāls Kuļos rudens pusē, kad šī pasākuma ietvaros paredzēts arī svinīgi atklāt Kuļos atjaunoto stadionu.

Projekta vadītāja Una Ržepicka

FOTO GALERIJA ŠEIT

 

 

 

 

Kalētnieki dosies uz pārrobežu futbola turnīru Kuļos, Lietuvā 

Lai motivētu Kalētu un Kuļu kopienu iedzīvotājus sadarboties un iesaistīties kopīgās veselīgu dzīvesveidu veicinošās aktivitātēs ir saņemts ielūgums Kalētu pagasta iedzīvotājiem piedalīties abu projekta “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)”, LLI-361 (Sports activities) partneru futbola turnīrā Kuļos, šī gada 20. jūlijā, plkst. 11:00. Futbola turnīrs Kuļos ir viena no projektā plānotajām fiziskajām aktivitātēm ar mērķi rosināt iedzīvotājus izmantot abās kopienās izveidotās aktīvās atpūtas un sporta infrastruktūras. Tā kā futbola turnīrs ir daļa no šajā dienā notiekošā festivāla Kuļos, pasākuma dalībniekiem no Latvijas būs jāpiedalās arī svinīgajā parādē.

Projekta vadītāja Una Ržepicka

 

 

Kalētnieki brauc spēlēt “Ripku”

Sestdien 2019. gada 8. jūnijā komanda septiņu spēlētāju sastāvā un līdzjutēji no Kalētu pagasta devās uz Kuļiem Lietuvā, lai apgūtu pamatiemaņas lietuviešu nacionālajā spēlē “Ripka”. Pirms paraugdemonstrējumiem un draudzīgas sacensības tika parādīts rekonstruētais stadions pie Kuļu ģimnāzijas, kurš gandrīz jau ir gatavs, pietrūkst tikai gumijotā seguma un perfekta zālāja. Tā kā stadionā vēl spēlēt nav atļauts, jo darbi nav pabeigti, sacensības notika kompleksā “Karčema”. Lietuvā pavisam ir septiņas komandas, kas šo spēli spēlē un piedalās sacensībās. Viena no šīm komandām arī sniedza apmācības un paraugdemonstrējumus Kalētu komandai sestdien. Kalētu komanda ar interesi apguva jauno, nebaidījās pat saslapināt drēbes brīdī, kad spēles disks iekrita tuvumā esošajā dīķī. Pēc interesantas un sīvas cīņas pārsvaru, lai cik tas dīvaini nebūtu, ieguva Kalētu komanda. Taču kopumā sacensībās uzvarēja draudzība.

Gan 2018. gadā atklātais Kalētu stadions un dažādi pasākumi Kalētos, gan Kuļos rekonstruētais stadions, gan “Ripka” sacensības ir Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu programmas 2014. - 2020. gadam projekta LLI-361 “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Sports activities) pasākumi.

Nākošais projektā plānotais pasākums, kurā piedalās abu valstu pārstāvji paredzams, ka notiks 20.jūlijā Kuļos un tās būs futbola sacensības.

Projekta vadītāja Una Ržepicka

 

 

 

  

 Kalētos noritēja starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīti svētki 

Spītējot sliktiem laika apstākļiem- aukstumam un lietum, piektdien 2019. gada 31. maijā Kalētos notika Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums.

Pasākums, jeb precīzāk sakot- svētki, aizsākās ar Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas labo un teicamo audzēkņu pieņemšanu pie Kalētu pagasta pārvaldes vadītājas Agritas Driviņas. Pieņemšanas laikā, koncertu sniedza Reinis Jaunais un audzēkņi saņēma pateicības.

Pēc pieņemšanas visi klātesošie, viesi un jebkurš interesents, tika aicināti doties uz nelielu koncertu Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolā. Koncertu sniedza Kalētu tautas nama bērnu vokālais ansamblis Līgas Kvāšes vadībā. Ansamblis izpildīja Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas bijušās skolotājas Ingas Grantiņas sarakstītās dziesmas ar dažādu autoru vārdiem.

Pēc koncerta sākās aktīvā atpūta ārā skolas teritorijā, kur pasākuma apmeklētājiem bija iespēja izlēkāties piepūšamajās atrakcijās. Varēja trenēt domāšanu un attapību spēlējot lielo dambreti un liekot lielformāta puzles. Aktīvākajiem un sportiskākajiem tika piedāvāta iespēja sacensties basketbola soda metienos. Pirmās trīs vietas ieguva jaunieši no Kuļu ciema Lietuvā. Bez soda metieniem bija iespējams piedalīties metienos “gigantiskajā mērķī”, “milzu kaķenē” un “buļļa ragos”. Kad sportiskās aktivitātes bija nogurdinājušas, dalībnieki varēja nodoties rāmākām nodarbēm radošajās darbnīcās- varēja piedalīties ziepju burbuļu meistarklasē un gatavot mazus papīra iepirkuma maisiņus ar individuālu dizainu. Maisiņus varēja saņemt kā suvenīru no pasākuma. Sportisko aktivitāšu dalībnieki saņēma arī nelielas saldas balviņas par piedalīšanos.

Starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltītie svētki bija Interreg V-A Latvijas –Lietuvas pārrobežu programmas 2014 .- 2020. gadam projektā “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Sports activities), LLI-361 paredzētais pēdējais pasākums Latvijas pusē!

Turpmākās aktivitātes šajā projektā noritēs Lietuvā- Kuļos, kur piedalīties pasākumos tiks aicināti arī Priekules novada iedzīvotāji, it īpaši no Kalētu pagasta.

Projekta vadītāja Una Ržepicka

FOTO GALERIJA

 

 

 

 

Kalētos- Tvīda velo brauciens 2019 

Spītējot ne tik labiem laika apstākļiem 2019. gada 4. maijā Priekules novada Kalētu pagastā noritēja otrais projektā Nr.LLI-361 „Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Sports activities) plānotais “Tvīda velo brauciens”.

Arī šogad pasākumā piedalījās Kalētu pagasta iedzīvotāji un viesi, to skaitā arī viesi no projekta partnera puses- Kuļu ciema Lietuvā. Pasākums sākās plkstn. 12 pie Kalētu tautas nama, kur pulcējās visi velo braukšanas piekritēji ar saviem vairāk vai mazāk izrotātiem velosipēdiem un ievērojot pasākumā noteikto ģērbšanās stilu pēc 30. gadu retro modes. No šejienes brauciens aizsākās un veda caur 2018 .gadā atklāto Kalētu stadionu tālāk uz Kalētu Priedienu un atpakaļ līdz tautas namam ar vairākām pieturām dažādās ciema vietās.

Laika apstākļu ietekmē, pasākums tālāk norisinājās Kalētu tautas namā, kur tika atzīmēti Baltā galdauta svētki par godu Latvijas republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai. Šogad klātesošos priecēja cirka “Bez temata” drosmīgie priekšnesumi. Pasākuma dalībnieki tika aicināti izmēģināt profesionāļu demonstrētos trikus un drosminieku netrūka.

“Tvīda velo brauciens 2019!” bija kārtējā projekta aktivitāte, kuras mērķis ir veicināt Kalētu kopienas sadraudzību ar citām, iesaistot tos veselīga dzīves veida un sportiskās aktivitātēs. Nākamā projekta aktivitāte arī paredzēta Kalētos un tas būs starptautiskajai bērnu aizsardzības dienai veltīts pasākums bērniem un jauniešiem un viņu ģimenēm. Šis pasākums būs pēdējais projektā organizētais pasākums Latvijas pusē.

Projekta vadītāja Una Ržepicka

FOTO GALERIJA ŠEIT

 

Aizvadīts ziemas jampadracis Kalētos pavasara noskaņās

2019. gada 5. aprīlī saulainā un skaistā pēcpusdienā Kalētu pagasta iedzīvotāji un viesi no Kuļu ciema Lietuvā piedalījās pasākumā “Ziemas jampadracis pavasara noskaņās”.

Pasākums ir viena no Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. -2020. gadam projektā LLI-361 “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuļos (LT) un Kalētos (LV)” (Sports activities) plānotajām aktivitātēm Latvijas pusē. Pasākuma mērķis bija iedzīvināt un rosināt iedzīvotājus izmantot jaunizveidoto Kalētu aktīvās atpūtas laukumu.

Galvenais uzdevums dalībniekiem bija piedalīties 12 dažādās atraktīvās, sportiskās disciplīnās:  “Slēpojam pa pieci”, “Bobslejs”, “Sniega bumbas velšana”, “Purvs – pārvietošanās māksla”, “Veiklības vingrinājumi hokejā”, “Slaloms”, “Hokeja ripas pārvietošana”, “Daiļslidošana”, “Biatlons”, “Hokejs – vārtu gūšana”, “Zemledus makšķerēšana” un “Kērlings”. Pasākuma dalībnieki izveidoja 11 komandas, katrai izdomājot nosaukumu. Disciplīnu veikšanai visām komandām tika dots vienāds laiks, katrā no tām bija jāiegūst maksimāli daudz punktu.

Vislielāko interesi un azartu varēja vērot disciplīnā “Slēpojam pa pieci”, kur ļoti svarīga bija komandas saliedētība un saskaņotība, klausīšanās un līdzsvars. Aizraujoša bija arī disciplīna “Bobslejs”, kur ar Kalētu pagasta pārvaldes darbinieku gatavotu bobu uz riteņiem bija jāveic ātruma uzdevums. Dalībniekiem šī vizināšanās tik ļoti patika, ka to turpināja izmantot arī pēc disciplīnu veikšanas brīvajā laikā.

Pasākumā tika parādīts, ka Kalētu aktīvās atpūtas laukumu ir iespējams izmantot ne tikai nodarbojoties ar tradicionālo sportu skrienot, lecot, spēlējot futbolu un grūžot lodi, bet arī atraktīvi, tādējādi arī attīstot daudzas sportiskās īpašības. Tā kā pasākums ir pārrobežu projektā paredzēta aktivitāte, tad tajā piedalās arī mūsu projekta sadarbības partneru pārstāvji no Kuļu ciema Pluņģes rajonā. Starp partneru pārstāvjiem redzējām ne vienu vien dalībnieku, kurš ir piedalījies arī iepriekšējās projekta aktivitātēs, un tas nozīmē, ka viņiem pie mums patīk un ir interesanti sadarboties.

Latvijas pusē šajā projektā ir paredzētas vēl divas aktivitātes – “Tvīda velobrauciens 2019” 4. maijā un “Bērnu un ģimenes diena”, ko atzīmēsim 31. maijā. Aicinām ikvienu interesentu apmeklēt abus pasākumus un iesaistīties aktivitātēs. Kā jau allaž, pasākumos piedalīsies arī projekta sadarbības partneri no Kuļu ciema Pluņģes rajonā.

Iestājoties vasarai, mums jābūt gataviem doties uz Kuļu ciemu Lietuvā un piedalīties viņu organizētajās projekta sportiskajās aktivitātēs. Tās būs futbola turnīrs, sacensības “Ripka”, kur apgūsim šo lietuviešu nacionālo spēli, kā arī bērnu sporta festivāls.

 Projekta vadītāja Una Ržepicka

 

 

 

Ziemas jampadracis Kalētos pavasara noskaņās

Iestājoties pavasarim, 2019. gada 5. aprīlī plkst. 12.30 Kalētos atvadīsimies no ziemas jaunajā aktīvās atpūtas laukumā ar ziemas jampadrača (“Winter hollabaloo”) aktivitātēm. 

Aicināts piedalīties jebkurš interesents, līdzi ņemot labu garastāvokli, laika apstākļiem atbilstošu apģērbu, draugus, vecākus, bērnus, citus interesentus un atraktīvi noformētas ragaviņas parādei.

Dalībnieku pulcēšanās plkst. 12.30 pie Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas sporta zāles, no kurienes ar atraktīvu ragaviņu parādi dosimies uz pasākuma norises vietu – Kalētu aktīvās atpūtas laukumu. 

Dalībniekiem būs iespēja piedalīties 12 dažādās ar ziemu saistītās stafetēs: “slēpojam pa pieci”, “biatlons”, “sniega bumbas”, veiklības vingrinājumi hokejā, “Purvs” - pārvietošanās māksla, slaloms, hokejs - vārtu gūšana, hokeja ripas pārvietošana, “bobslejs”, “daiļslidošana”, “zemledus makšķerēšana” un “kerlings”. Varēs sasildīties ne tikai aktīvi sportojot, bet arī malkojot siltu tēju pie ugunskura.

Pasākums ir projektā “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuļos (LT) un Kalētos (LV)”, LLI-361 (Sports activities) paredzētā ziemas sporta veidu aktivitāte, kurā tiek iesaistīti abu valstu projekta partneri. Pasākums tiek organizēts ne tikai ar mērķi uzturēt un motivēt veselīgu dzīves veidu, bet arī, lai veicinātu iedzīvotājus izmantot projektā izbūvēto infrastruktūru Kalētos un, protams, lai aktivizētu pārrobežu sadarbību starp kopienām.

Pasākums tiks fotografēts un filmēts. Pasākuma laikā uzņemtās fotogrāfijas un video, tiks izmantotas Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014. - 2020.g. projektā “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” īstenotā pasākuma popularizēšanas nolūkos sociālajos tīklos un pašvaldības mājas lapā, lai atspoguļotu īstenotā pasākuma gaitu.

PASĀKUMA REPORTĀŽA

Projekta vadītāja Una Ržepicka

 

 

Kalētos atklāts aktīvās atpūtas laukums

2018. gada 19. oktobris kalētniekiem bija īpaša diena, kad piepildījās ilgi lolotais sapnis – netālu no pamatskolas tika atklāts 8000 m² liels aktīvās atpūtas laukums.
          
Zīmīgais notikums pulcēja daudz interesentu gan no kaimiņu pagastiem, gan arī no Lietuvas. Pluņģes rajona pašvaldība ir Priekules novada pašvaldības partnere Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2020. gadam, kurā tiek realizēts projekts “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuļos (LT) un Kalētos (LV)” (LLI-361, Sports activities) un kas ļāvis beidzot īstenot seno kalētnieku sapni. Objektā strādāja SIA “A-Land” būvnieki.
          
Apsveikuma uzrunās izskanēja vēlējumi, lai laukumā netrūktu sportot gribētāju un kalētnieku rezultāti arvien uzlabotos. Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas sporta skolotājs un pagasta sporta dzīves kūrētājs Ģirts Ločmelis apliecināja, ka vietējie ar prieku izmantos jaunuzbūvēto laukumu un centīsies sasniegt arvien augstākas sportiskās virsotnes.
          
Pēc apsveikumiem un dāvanu pasniegšanas gan bērni, gan pieaugušie varēja iesaistīties sportiskās aktivitātēs “Ghetto Games” komandas vadībā. Tās līderis Raimonds Elbakjans bija priecīgs, ka pašvaldības darbinieki un vietēji pedagogi spējuši nodrošināt plaša interesentu loka piedalīšanos, atklāšanas pasākumā aktīvi pārbaudot jaunās iespējas. Viņš uzsvēra, ka tas arī būs galvenais nosacījums, lai turpmāk laukums regulāri būtu tikpat piepildīts. Ciemiņi var atbraukt, sarīkot šovu, bet ikdienas darbs būs pašu rokās, atgādina R. Elbakjans. Viņš uzskata – lai jauno paaudzi ieinteresētu, vajadzīga ne tikai piemērota sportošanas vieta, bet arī saistošas treniņu metodes. 
          
Vietējie jaunieši ar lielu degsmi svētku reizē apliecināja, ka laukumu izmantos bieži. Arī nūjotāju pulciņš, kurā apvienojušās dažāda gadagājuma dāmas, bija apņēmības pilns izmantot jaunās iespējas, jo būs ērtāk un arī drošāk. Svētku noslēgumā skanēja repera Ozola muzikālais sveiciens aktīvajiem kalētniekiem un viņu ciemiņiem. 

FOTO GALERIJA ŠEIT

Projekta vadītāja Una Ržepicka

 

Kalētu Mūzikas un mākslas pamatskolas porta skolotājs Ģirts Ločmelis (no labās), 
Priekules novada Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja Una Ržepicka 
un “Ghetto Games” pārstāvis Raimonds Elbakjans svinīgi atklāj laukumu

 

 

Ar “Ghetto games” un Ozola piedalīšanos Kalētos atklās aktīvās atpūtas laukumu

Piektdien, 19. oktobrī, Priekules novada Kalētu pagastā, iesaistoties “Ghetto games” komandai un mūziķim Ozolam, tiks atklāts aktīvās atpūtas laukums. Par labiekārtotu vietu sportiskām aktivitātēm Lietuvas pierobežas ciemā sapņojuši jau teju 30 gadu. Beidzot plāni un ieceres materializējušās. 8000 m² lielā laukuma teritorijā netālu no Kalētu pamatskolas izveidots stadions gan ar asfalta segumu, gan gumijotu segumu skrejceļam. Futbola laukumu klās zāliens. Vēl teritorijā būs šķēpmešanas un lodes grūšanas sektors, kā arī sektors velotrasei, pastāsta Priekules novada pašvaldības būvinženieris Jānis Skadiņš. Objektā strādājuši SIA “A-Land” būvnieki. Piektdienas, 19. oktobra pēcpusdienā, plkst.13 Kalētos notiks laukuma svinīga atklāšana. No plkst. 13.30 līdz 15.30 būs iespēja iesaistīties pasākuma sportiskajā daļā kopā ar “Ghetto games” komandu. Notiks “Panna turnīrs” (ghetto futbola paveids), ko vadīs Beiraks Eivazovs, soda metieni (ghetto basketball) Raimonda Elbakjana pārraudzībā, kā arī spēju trase. Varēs piedalīties longborda, nūjošanas un ielu deju meistarklasēs pieredzējušu pasniedzēju vadībā. Dažādu vecumu bērniem tiks piedāvātas īpašas stafetes. Plkst. 15.30 pasākuma noslēgumā uzstāsies mūziķis Ozols, kā arī tiks rādīti paraugdemonstrējumi sadarbībā ar ghetto  atlētiem. Pasākuma laikā visi dalībnieki varēs iestiprināties ar zupu un iemalkot tēju. Ieceri par aktīvās atpūtas laukuma izveidi izdevies īstenot, iesaistoties projektā “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuļos (LT) un Kalētos (LV)” (Sports activities), LLI-361, informē Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja un projekta koordinatore Una Ržepicka. Projektu realizē Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2020. gadam. Tajā ir divi sadarbības partneri – Priekules novada pašvaldība un Pluņģes rajona pašvaldība. Latviešu puse ir projekta vadošais partneris. Kalētos (LV) un Kuļos (LT) šobrīd ir nepietiekamas aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, jo nav nepieciešamās infrastruktūras. Projekts paredz izveidot aktīvās atpūtas laukumu Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā un rekonstruēt stadionu Pluņģes rajona pašvaldības Kuļu ciemā. Sadarbojoties Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, projekts nodrošinās aktīvu un veselīgu dzīvesveidu dažādām sabiedrības grupām. Tā laikā abos ciemos tiks radīta infrastruktūra, ko varēs izmantot daudzveidīgām aktivitātēm un pārrobežu sadarbības veicināšanai, kā arī notiks jauni ikgadēji pasākumi, kas veicinās pārrobežu draudzības veidošanos. Izveidotā un atjaunotā infrastruktūra paredzēta abu pašvaldību dzīves līmeņa un sociālās dzīves uzlabošanai, klāsta U. Ržepicka. Gan Kalētu, gan Kuļu iedzīvotājiem projektā būs iespēja bez maksas piedalīties vairākās sacensībās un veselīgu dzīvesveidu veicinošos pasākumos. Šogad maijā Kalētos jau noticis tvīda velobrauciens un izglītojoša lekcija “Tu vari vairāk, nekā tu domā, ka vari”. Nākamgad Kalētos plānots ziemas jampadracis, tvīda velobrauciens un bērnu un ģimenes diena. Savukārt Kuļu ciemā Lietuvā notiks futbola turnīrs, sacensības “Ripka” un bērnu sporta festivāls.

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU

Projekta kopējās izmaksas: EUR 235 294,04 ERAF

finansējums: EUR 199 999,93

Priekules novada pašvaldības domes projektu budžets: EUR 117 647,05

Priekules novada pašvaldības domes līdzfinansējums: EUR 17 647,06

Projekta vadītāja: Una Ržepicka (tel. 63497939, 26101674)

una.rzepicka@priekulesnovads.lv 

 

 

Īstenos 30 gadus senu kalētnieku sapni

2018. gada jūlijā ar vērienīgiem darbiem aizsākusies aktīvās atpūtas laukuma izbūve Priekules novada Kalētu pagastā. Līdz šā gada rudenim taps plaša un daudzveidīgām aktivitātēm piemērota vieta, kur visu vecumu kalētniekiem saturīgi pavadīt brīvo laiku un nostiprināt veselību. 

8000 m² lielajā laukuma teritorijā netālu no Kalētu pamatskolas noņemts grunts virsējais slānis, ielikta lietus ūdens drenāža, ieklāta smilts pamatne, par jau paveikto pastāsta Priekules novada pašvaldības būvinženieris Jānis Skadiņš. Darbus veic SIA “A-Land”, tos plānots pabeigt rudenī. Stadiona daļā būs gan asfalta segums, gan gumijots segums skrejceļam. Futbola laukumu klās zāliens. Vēl teritorijā iecerēts šķēpmešanas un lodes grūšanas sektors, kā arī sektors velotrasei, plānoto ieskicē J. Skadiņš. Tribīņu skatītājiem nebūs, laukuma malā tiks izvietoti soli. Pagasta pārvalde par saviem līdzekļiem nodrošinās apgaismojumu. 

Laukuma izveide ir viena no svarīgākajām aktivitātēm projektā “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuļos (LT) un Kalētos (LV)” (Sports activities), LLI-361, informē Priekules novada pašvaldības Attīstības plānošanas nodaļas vadītāja un projekta koordinatore Una Ržepicka. Projekts tiek īstenots Interreg V-A Latvijas-Lietuvas pārrobežu sadarbības programmā 2014. - 2020. gadam. Tajā ir divi sadarbības partneri – Priekules novada pašvaldība un Pluņģes rajona pašvaldība. Latviešu puse ir projekta vadošais partneris. 

Kalētos un Kuļos šobrīd ir nepietiekamas aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, jo nav nepieciešamās infrastruktūras. Projekts paredz izveidot aktīvās atpūtas laukumu Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā un rekonstruēt stadionu Pluņģes rajona pašvaldības Kuļu ciemā. Tādējādi iedzīvotājiem būs iespēja baudīt aktīvu un veselīgu dzīvesveidu ne tikai savā pagastā, bet arī pāri robežām, jo vairākās projekta aktivitātēs tiks iesaistīti abu ciemu iedzīvotāji, stāsta U. Ržepicka.  

Kalētos par šādu laukumu sapņots jau sen, teju 30 gadu garumā, atklāj Kalētu pagasta pārvaldes vadītāja Agrita Driviņa. Ir spriests, domāts, un laikā, kad pagastu vadījusi Otīlija Lībeka, pat veidotas tāmes. Taču līdz šim ieceri praktiski realizēt nav izdevies, arī projektos iepriekš atbalsts nav gūts. Iespēju beidzot tikt pie aktīvās atpūtas laukuma atzinīgi vērtē gan dažādu vecumu, gan sociālo grupu kalētnieki. Daudzi jau izrāda interesi par piedāvātajām iespējām, kaļ nākotnes plānus, smaida pagasta pārvaldes vadītāja.

Kalētos aug spēcīga jauno šķēpmetēju un lodes grūdēju paaudze, viņu treneris Ģirts Ločmelis sapņo par iespēju uzaicināt viesus uz pasākumiem un sacensībām. Savukārt seniori nūjotāji priecājas, ka laukumā būs skrejceļš, jo tumšajā laikā īpaši jādomā par drošību – laukumā būs ērtāk un mazāk risku. Ir iedzīvotāji, kuri grib vingrot, citi spēlēt futbolu – jauno iespēju izmantotāju noteikti netrūks, pārliecināta A. Driviņa. 

Sadarbojoties Latvijas un Lietuvas pašvaldībām, projekts nodrošinās aktīvu un veselīgu dzīvesveidu dažādām sabiedrības grupām. Tā laikā abos ciemos tiks radīta infrastruktūra, ko varēs izmantot daudzveidīgām aktivitātēm un pārrobežu sadarbības veicināšanai, kā arī notiks jauni ikgadēji pasākumi, kas veicinās pārrobežu draudzības veidošanos. Izveidotā un atjaunotā infrastruktūra paredzēta abu pašvaldību dzīves līmeņa un sociālās dzīves uzlabošanai, klāsta U. Ržepicka. 

Gan Kalētu, gan Kuļu iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas piedalīties vairākās sacensībās un veselīgu dzīvesveidu veicinošos pasākumos. Šogad maijā Kalētos jau noticis tvīda velobrauciens un izglītojoša lekcija “Tu vari vairāk, nekā tu domā, ka vari”. Nākamgad Kalētos plānots ziemas jampadracis, tvīda velobrauciens un bērnu un ģimenes diena. Savukārt Kuļu ciemā Lietuvā notiks futbola turnīrs, sacensības “Ripka” un bērnu sporta festivāls. Interesentus aicinām būt aktīviem, sekot līdzi informācijai plašsaziņas līdzekļos un piedalīties pasākumos!  

INFORMĀCIJA PAR PROJEKTU  

Projekta kopējās izmaksas: EUR 235 294,04
ERAF finansējums: EUR 199 999,93
Priekules novada pašvaldības domes projektu budžets: EUR 117 647,05
Priekules novada pašvaldības domes līdzfinansējums: EUR 17 647,06
Projekta īstenošanas laiks: 15.03.2018.-14.09.2019.
Projekta vadītāja: Una Ržepicka (tel. 63497939, 26101674)  una.rzepicka@priekulesnovads.lv

Projekta vadītāja Una Ržepicka

Būvniecības darbi Kalētos

  

 

Tu vari vairāk nekā tu domā, ka vari 

Kalētu pagastā 2018. gadā ir paredzēti daudz dažādi darbi un pasākumi. Liela daļa no tiem ir un būs saistīti ar nesen kā uzsākto Interreg V-A Latvijas – Lietuvas programmas projektu LLI-361 “Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Sports activities), kura lielākais ieguvums Kalētu pagasta iedzīvotājiem būs jauns aktīvās atpūtas laukums jeb vienkārši sakot stadions.

Lai iedzīvotājus rosinātu līdzdarboties Kalētu pagastā organizētajos projekta pasākumos 2018. gada 9. maijā tika organizēts informatīvs seminārs “Tu vari vairāk nekā tu domā ka vari” par cilvēku spējām un to, kā darīt darbu savas un sabiedrības labā. Lekcija/seminārs galvenokārt bija paredzēts tiem Kalētu iedzīvotājiem, kuri potenciāli varētu iesaistīties vai varētu tikt iesaistīti ar projekta realizēšanu saistīto pasākumu organizēšanā.

Nākamais projekta pasākums notiks pēc ilgāka pārtraukuma un tas būs rudenī, kad atklāsim jauno aktīvās atpūtas laukumu Kalētos.

Projekta vadītāja Una Ržepicka

 

 

Kalētos aizvadīts Tvīda velobrauciens

2018. gada 4. maijā Priekules novada Kalētu pagastā ar “Tvīda braucienu 2018” uzsākās Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam atbalstītā projekta Nr.LLI-361 „Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Sports activities) publiskās aktivitātes. Pasākumā piedalījās Kalētu pagasta iedzīvotāji un viesi, to skaitā arī viesi no Lietuvas Pluņģes pašvaldības Kuļu ciema, kas ir minētā projekta sadarbības partneri.

Plkst. 12 sākās pulcēšanās pie Kalētu kultūras nama ar tam sekojošu pasākuma atklāšanu un sveicienu saņemšanu no viesiem. Pēc atklāšanas tika dots starts “Tvīda braucienam 2018”, kurš noslēdzās ar Baltā galdauta svētkiem par godu Latvijas republikas neatkarības deklarācijas pasludināšanas dienai. Pasākuma laikā viesi no Lietuvas tika iepazīstināti ar Kalētu ciemu un brīvā laika pavadīšanas iespējām tajā, kā arī tika apmeklēta šī gada vasarā būvēt paredzētā aktīvās atpūtas laukuma- stadiona atrašanās vieta.

Kalētu pagasta pārvalde izsaka pateicību visiem pasākuma dalībniekiem!

Projekta vadītāja Una Ržepicka


 

Kalētos veidos aktīvās atpūtas laukumu
 

Ar Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam atbalstītā projekta Nr.LLI-361 „Kapacitātes un saiknes stiprināšana starp pašvaldību administrācijām un vietējām kopienām, lai uzlabotu dzīves apstākļus un sociālo dzīvi lauku rajonos Kuliai (LT) un Kalēti (LV)” (Sports activities) atklāšanas sanāksmi 2018. gada 4. maijā tika uzsāktas projekta ieviešanas aktivitātes.
Aktivitāšu ietvaros ir paredzēts izveidot aktīvās atpūtas laukumu Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā un rekonstruēt stadionu Pluņģes pašvaldības Kuļu ciemā. Tādējādi iedzīvotājiem būs iespēja nodarboties ar aktīvu un veselīgu dzīvesveidu ne tikai sava pagasta robežās, bet arī pāri robežai.
Sadarbojoties abām pašvaldībām, projekts nodrošinās aktīvu un veselīgu dzīvesveidu dažādām sabiedrības grupām. Kalētu un Kuļu pagastos šobrīd ir nepietiekamas aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, jo nav nepieciešamās infrastruktūras, tādēļ nepieciešams izbūvēt aktīvās atpūtas/sporta laukumus un organizēt daudzveidīgus pasākumus. Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem, sekot pagasta aktualitātēm un piedalīties tajās!

Projekta vadītāja Una Ržepicka

 

 

Ilgi gaidītais piepildās

Ar subsidēšanas līguma parakstīšanu 2018. gada 12. aprīlī aizsākās ilgi lolotā sapņa realizācija Kalētu pagastā Interreg V-A Latvijas-Lietuvas programmas 2014. - 2020. gadam projektā.

Projekts paredz izveidot aktīvās atpūtas laukumu Priekules novada Kalētu pagasta Kalētu ciemā un rekonstruēt stadionu Pluņģes pašvaldības Kuliai ciemā. Tādējādi iedzīvotājiem būs iespēja nodarboties ar aktīvu un veselīgu dzīvesveidu ne tikai sava pagasta robežās, bet arī pāri robežai. Sadarbojoties abām pašvaldībām projekts nodrošinās aktīvu un veselīgu dzīvesveidu dažādām sabiedrības grupām. Kalētu un Kuliai pagastos šobrīd ir nepietiekamas aktīva brīvā laika pavadīšanas iespējas, jo nav nepieciešamās infrastruktūras, tādēļ nepieciešams izbūvēt aktīvās atpūtas/sporta laukumus un organizēt daudzveidīgus pasākumus.

Projekta laikā abos ciemos tiks radīta infrastruktūra, ko varēs izmantot daudzveidīgām aktivitātēm un pārrobežu sadarbības veicināšanai, kā arī radīti jauni ikgadēji pasākumi, kas veicinās pārrobežu draudzības un sadarbības veidošanos. Izveidotā un atjaunotā infrastruktūra paredzēta abu pašvaldību dzīves līmeņa un sociālās dzīves uzlabošanai. Abu pašvaldību iedzīvotājiem būs iespēja bez maksas piedalīties vairākos pasākumos. Viņi varēs piedalīties dažādās sacensībās un citos veselīgu dzīvesveidu veicinošos pasākumos.

Projekta aktivitātes:

·         Tvīda velobrauciens 2018 un 2019 Kalētos.

·         Izglītojošā lekcija/seminārs “Tu vari vairāk nekā tu domā, ka vari” Kalētos.

·         Kalētu aktīvās atpūtas laukuma būvniecība. Teritorijā aiz Kalētu mūzikas un mākslas pamatskolas tiks izveidots futbola laukums, skrejceļš, velo trase, tāllēkšanas sektors un labiekārtota teritorija.

·         Aktīvā atpūtas laukuma atklāšanas svētki Kalētos.

·         Nūjošanas kursi Kuļos.

·         Ziemas jampadracis Kalētos.

·         Bērnu un ģimenes diena Kalētos.

·         Seminārs par veselīgu dzīvesveidu Kuļos.

·         Futbola turnīrs Kuļos.

·         Lietuviešu spēles “Ripka” sacensības.

·         Bērnu sporta festivāls Kuļos.

Programmas mājas lapa: www.latlit.eu

Informācija par Eiropas savienību: www.europa.eu

Šī publikācija ir sagatavota ar Eiropas Savienības finansiālo atbalstu. Par šīs publikācijas saturu pilnībā atbild Priekules novada pašvaldība, un tas nekādos apstākļos nav uzskatāms par Eiropas Savienības oficiālo nostāju.