Kalētu vietējās iniciatīvas grupa

Kontaktpersonas: Agrita Purviņa, Arta Troika, Elita Jaunzeme 
Telefons: 26138392, 28303698
E-pasts: agrita.purvina@priekulesnovads.lv, elitajaun@inbox.lv

Priekules nov., Kalētu pag., Kalēti, Liepu aleja 6, LV-3484

Statūtos norādītie mērķi: Veicināt un atbalstīt sabiedrības iestāšanos Kalētu pagasta attīstībā;Izstrādāt un realizēt stratēģiju ilgtspējīgai Kalētu pagasta attīstībai, izmantojot sabiedrības līdzdalības principus;Attīstīt sadarbību ar valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām institūcijām Latvijā un ārvalstīs, veicinot Kalētu Pagasta attīstību;Veicināt nozaru sadarbības tīkla veidošanos;Koordinēt un piesaistīt finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus VIG mērķu sasniegšanai;Pārstāvēt Kalētu pagasta iedzīvotāju intereses.