Uzņēmējdarbība novadā:

 

Priekules novada Uzņēmumu katalogs lejuplādei>>>

 


Dažas informācijas ieguves iespējas par Priekules novada uzņēmumiem biznesa uzziņu portālos:

www.zl.lv     www.1188.lv     www.zo.lv    - www.firmas.lv

 


 

  

Informācija par sadaļu "Uzņēmējdarbība novadā"

Šajā sadaļā tiek ievietota:

  • Bezmaksas informācija par Priekules novada uzņēmumiem (komercsabiedrībām, saimniecībām, individuālā darba veicējiem, mājražotājiem, amatniekiem u.c.).
  • Bezmaksas informācija par nekustamiem īpašumiem, kuri tiek piedāvāti uzņēmējdarbības attīstībai. Ir iespēja ievietot informāciju par meklētajiem nekustamajiem īpašumiem.

Ja vēlaties, lai informācija arī par Jums tiktu ievietota novada mājas lapā, lūdzam, atsūtīt sekojošu informāciju:

1.       Uzņēmuma / saimniecības nosaukums vai vārds, uzvārds individuālā darba veicējam;

2.       Adrese;

3.       Kontaktpersona, amats;

4.       Kontaktinformācija (tālruņa numurs, e-pasta adrese, mājas lapa u.c.);

5.       Darbības veids un īss apraksts (izveides un attīstības vēsture, darbības mērķi, uzdevumi, ja ir – darba laiks, u.c. informācija, kas raksturo Jūsu darbību);

6.       Piedāvātās preces un/vai pakalpojumi;

7.       Uzņēmumu un/ vai produkciju raksturojošas fotogrāfijas.

 

Apraksta sagatavošanai varat izmantot sekojošu anketu šeit>>

Jebkuru informāciju lūgums elektroniski atsūtīt uz e-pasta adresi - irina.gintere@llkc.lv vai klātienē iesniegt Priekules novada domē.

Ja rodas kādi jautājumi vai nepieciešams veikt labojumus jau esošajā informācijā, sazinieties ar Irinu Ginteri, SIA LLKC Priekules novada lauku attīstības konsultanti (tālr.  28310484, e-pasts: irina.gintere@llkc.lv).