Informācija

 

Humānās palīdzības istaba (Galvenā iela 10, Priekule) no 01.11.2020. atvērta ceturtdienās no 9:00 - 12:00. Pieejami lietoti apģērbi un apavi. 

 

Informācija bērna vecākiem/citiem likumiskajiem pārstāvjiem/aprūpētājiem par klātienes konsultācijas procesu Konsultatīvajā nodaļā Ventspils ielā 53, Rīgā


Konsultatīvā nodaļa (turpmāk - nodaļa) izveidota, lai sniegtu atbalstu bērniem ar saskarsmes grūtībām un uzvedības traucējumiem, viņu vecākiem (citiem likumiskajiem pārstāvjiem /aprūpētājiem), pedagogiem un citiem speciālistiem. Nodaļā sociālie darbinieki, klīniskie psihologi, speciālais pedagogs, bērnu psihiatrs un atkarību profilakses speciālists (ārsts narkologs) izstrādā atbalsta programmu bērna uzvedības korekcijai. Nodaļas sniegtie atbalsta pakalpojumi ir bez maksasInformāciju skatīt šeit!


Lai klātienes konsultācijā izstrādātu atbalsta programmu, nepieciešams bērna vecāka (cita likumiskā pārstāvja/aprūpētāja) iesniegums. Izstrādājot atbalsta programmu, nodaļa sadarbojas un sniedz metodisko atbalstu bērna izglītības iestādei un sociālajam dienestam. 

Iesnieguma veidlapa šeit!

Iesnieguma pielikums šeit!

 

Papildus informāciju var saņemt pa tālruni 67359129 vai rakstot uz e-pastu: konsultativaiscentrs@bti.gov.lv

 


INFORMĀCIJA PAR PĀRTIKAS UN MATERIĀLĀS PALĪDZĪBAS KOMPLEKTU IZDALI 

Kopš 2015. gada maija Latvijā ir uzsākta Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām pārtikas un materiālās palīdzības komplektu izdale. Palīdzība paredzēta trūcīgām, maznodrošinātām vai ārkārtas, krīzes situācijā nonākušām ģimenēm vai atsevišķi dzīvojošām personām, ja pašvaldības sociālais dienests ir izsniedzis šo faktu apliecinošu izziņu.

2018.gadā ir noslēgts līgums Nr. 2017.FEAD/PO.03/15/28 periodā no 01.04.2018. līdz 31.03.2021. starp biedrību “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA” (LPPV) un Sabiedrības Integrācijas Fondu (SIF) par Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalstāmo darbību īstenošanu ar mērķi mazināt nenodrošinātību ar pārtiku un mājsaimniecību ar bērniem materiālo nenodrošinātību, vienlaikus mazinot vistrūcīgāko iedzīvotāju sociālo atstumtību.

Pamatojoties uz augstāk minēto līgumu, Liepājas pilsētā, Aizputes, Durbes, Grobiņas, Nīcas un Priekules novados pārtikas un materiālās palīdzības komplektu izdali veic biedrība “LATVIJAS PIRMĀS PALĪDZĪBAS VIENĪBA”.
 

SAŅEMŠANAS VIETAS PRIEKULES NOVADĀ

          Ķieģeļu ielā 7, Priekulē 
   
    katra mēneša otrajā trešdienā plkst. 15:00 -16:00;  

    katra mēneša ceturtajā otrdienā plkst. 13:00 – 14:00; 

         tiek nodrošināta piegāde dzīvesvietā personām, kuras objektīvu iemeslu dēļ nevar ierasties izdales vietā. 

 

Virgā,

pie skolas

Paplakā,

pie pagasta pārvaldes


Purmsātos, 

pie skolas

Tadaiķos

Bunkā,

pie pagasta pārvaldes

Krotē,

pie skolas

Kalētos,

pie pagasta pārvaldes

Gramzdā, 

pie pagasta pārvaldes

katra mēneša 

ceturtajā otrdienā

plkst. 10:30-11:00

katra
mēneša 

pirmajā otrdienā

plkst. 11:10 – 11:30,

katra mēneša ceturtajā otrdienā

plkst. 11:15-12:00

katra
mēneša

ceturtajā otrdienā

plkst.14:45-15:00

katra mēneša

pirmajā trešdienā
 

plkst. 10:00-10:30

katra mēneša

pirmajā trešdienā

plkst. 11:00-11:30

katra mēneša

pirmajā trešdienā
 

plkst. 12:00-12:30

katra mēneša

otrajā trešdienā

plkst. 12:30-13:00

katra mēneša

otrajā trešdienā

plkst. 13:30-14:00

Lai saņemtu palīdzību, jāuzrāda sociālā dienesta izsniegtās izziņas oriģināls!

Papildus informācija – tel. 63483364.