Priekules novada pašvaldības nolikums

SAISTOŠIE NOTEIKUMI Nr.7/19

„Priekules novada pašvaldības nolikums”

Saistošie noteikumi nosaka Priekules novada pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pārvaldes organizāciju, lēmumu pieņemšanas kārtību, iedzīvotāju tiesības un pienākumus vietējā pārvaldē, kā arī citus pašvaldības darba organizācijas jautājumus. 

 

Priekules novada pašvaldības nolikuma saturu pilnā apjomā SKATĪT ŠEIT