Bunkas pagasta Krotes bibliotēka

Darba laiks

Pirmdienās no pulksten 8.30 - 17.00
Otrdienās no pulksten 8.30 - 17.00
Trešdienās no pulksten 8.30 - 17.00
Ceturtdienās no pulksten 8.30 - 17.00
Piektdienās no pulksten 8.30 - 14.30

 

 

Kontaktinformācija

e-pasts: krotesbiblioteka@priekulesnovads.lv

Tālrunis: 63453067, 25619952

Bibliotēkas adrese: Krotes pamatskola, Krote, Bunkas pagasts, Dienvidkurzemes novads, LV-3444 

Bibliotēkas vadītāja – Lita Vēkause (tālr. 26400685)

Par bibliotēku

Priekules novada Bunkas pagasta Krotes bibliotēkas pirmais ieraksts inventāra grāmatā datēts ar 1947. gadu. No 2009. gada bibliotēka atrodas pašreizējā ēkā, kas celta bibliotēkas vajadzībām. Krotes bibliotēka ir viena no 59 Latvijas bibliotēkām, kura iekļauta katalogā – „Latvijas mazās gaismas pilis”.

Lasītājiem pieejams plašs nozaru literatūras, daiļliteratūras krājums, periodiskie izdevumi, kā arī bagātīgs novadpētniecisko materiālu klāsts par Bunkas pagastu, kurš tiek papildināts.

Bibliotēkā regulāri notiek dažādas tikšanās, izstādes, un citi pasākumi. Īpašu gaisotni rada Ata Kronvalda un Alfreda Krūkļa dzimtas koks, kuru atklāja 2013. gadā. Šeit izveidota pastāvīga novadpētniecības izstāde par novadniekiem Ati Kronvaldu un Alfrēdu Krūkli, kā arī aplūkojama Krotes senlietu krātuves ekspozīcija. 

Reizi gadā maijā notiek A. Krūkļa atceres pasākums „…un mežābele maijā zied”, bet novembrī, Ziemeļvalstu bibliotēku nedēļas ietvaros, bibliotēkā notiek šai tēmai veltīti pasākumi.

No 2002. gada Krotes bibliotēka piedalās LNB un LKKF lasīšanas veicināšanas programmā „Bērnu žūrija”.

Skolēni bibliotēkas piedāvātos pakalpojumus izmanto gan mācību vajadzībām, gan brīvā laika pavadīšanai. Katru nedēļu bibliotēku apmeklē arī Krotes pirmsskolas bērni.

No 2014. gada Krotes bibliotēka iekļauta UNESCO Stāstu bibliotēku tīklā.

Bibliotēkā iespējams lietot datubāzi LETONIKA un Laikrakstu bibliotēku News.lv.

Ar projektu ERAF un „Trešā Tēva dēla” atbalstu lasītavā iekārtotas trīs datora darba vietas. Ar projekta „Publisko interneta pieejas punktu attīstība Priekules novadā’’ atbalstu izveidotas divas datora darba vietas. Bibliotēkas lietotāji var izmantot arī portatīvo datoru, televizoru un DVD atskaņotāju.

2014. gadā gadā Publisko bibliotēku akreditācijas komisija bibliotēkai piešķīra vietējās nozīmes bibliotēkas statusu.

 

 

Krotes bibliotēkā par tradīciju kļuvusi dalība šajā Lasīšanas veicināšanas programmā. Daļa no grāmatu kolekcijas jau atrodas bibliotēkas plauktos. Aicinām grāmatu ekspertus būt aktīviem – lasīt un vērtēt!

Skatīt šeit -