Gramzdas pagasta senlietu krātuve

 

Skolas iela 4, Gramzda, Gramzdas pagasts, Dienvidkurzemes novads

Vadītāja Skaidra Klasiņa

Apmeklējumu pieteikt iepriekš pa tālruni 28374204.

Senlietu krātuve atrodas Gramzdas pamatskolā. Tajā apkopoti materiāli par Gramzdas skolas pastāvēšanas vēsturi,  Gramzdas un Aizvīķu ciemiem, savākta interesanta seno lietu kolekcija. Vēstures materiāli stāsta par Gramzdas luterāņu draudzi un baznīcas sagraušanu kara laikā, Aizvīķu baptistu draudzi un Gramzdas luterāņu baznīcas celtniecību pirmskara laikā, abu baznīcu draudžu aktivitātēm.