La Rondine fonds

 Kontaktpersonas: Aija Semjonova
Telefons: 26789826
E-pasts: larondinefonds@gmail.com

Jaunā iela 6, Purmsāti, Virgas pag., Priekules nov., LV-3485, LV-3485

Statūtos norādītie mērķi: Popularizēt un attīstīt profesionālās mūzikas koncertdzīvi Latvijā un ārvalstīs, veicinot profesionālās mākslas pieejamību visplašākajai sabiedrībai;radīt administratīvu atbalsta platformu mūziķiem koncertprogrammu realizēšanai;apgūt jaunas koncertvietas, koncertformas;rosināt un realizēt starpnozaru sadarbību, radot jaunus kultūras produktus.