Uzņēmējdarbības projektu konkurss

 

Izsludināts pirmais projektu konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai ar mērķi, sniedzot Pašvaldības atbalstu, veicināt Priekules novada ilgtspējīgu attīstību, sekmējot esošo uzņēmēju attīstību un veicinot fizisku personu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā.

 

Pieteikumi iesniedzami līdz 2021.gada 4.janvārim pulksten 17:00, Priekules novada pašvaldībā saskaņā ar konkursa nolikuma nosacījumiem.

Kopējais pašvaldības fonds ir 5000 EUR. Viena projekta maksimālais atbalsts 2500 EUR.

 

Lai pieteiktos projektu konkursam, aicinām iepazīties ar dokumentāciju zemāk: 

 

 

Konsultāciju par pieteikšanos “Projektu konkurss uzņēmējdarbības veicināšanai Priekules novadā” var saņemt pie projektu konkursa koordinatora Guntara Jankus pa tālruni 63497949, mob. 26368221, e-pastu: guntars.jankus@priekulesnovads.lv vai klātienē Priekules novada domē - Saules ielā 1 (iepriekš vienojoties par laiku).

 

 

07.10.2020.

Projektu koordinators Guntars Jankus