Lauku attīstības konsultanta pieņemšanas laiki

                                                         

 

SIA  "Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs" (LLKC)

Liepājas biroja Uzņēmējdarbības konsultanta 

IRINAS GINTERES

Pieņemšanas laiki Priekules novadā 2021. gadā

 

Vieta

Laiks

Priekules novada pašvaldībā (Saules ielā 1, Priekulē) un pagastos

Par laiku un vietu vienosimies, iepriekš sazinoties pa tālruni 28310484