Kalētu pagasts

 

Nosaukums Īpašnieks Nodarbošanās Adrese
         
Uzņēmumi        
SIA „Silgme”  Dainis Petrovics   Nākotnes 5,  Kalēti
         
Zemnieku saimniecības        
„Saulītes”  Kārlis Sprūds Cūkkopība "Saulītes",  Kalētu pagasts
„Apšenieki”  Maira Meļķe Gaļas lopkopība   Kalētu pagasts
„Albrekši”  Ruta Šekava Piena lopkopība "Albrekši",  Kalētu pagasts
„Nākotnes 7” Razma Elite Lopkopība "Nākotnes 7",  Kalētu pagasts
„Kalnāji”  Ingūna Pāvila Gaļas lopkopība "Kalnāji",  Kalētu pagasts
„Lazdenieki”  Iveta Lohanska Aitkopība „Lazdenieki” ,  Kalētu pagasts
„Druvas” Alīda Bruža Piena lopkopība „Druvas”,  Kalētu pagasts
         
Piemājas saimniecības        
„Karuļi” Elvijs Matutis Piena lopkopība „Karuļi”,  Kalētu pagasts
„Strautiņi” Lilita Rozentāle Piena lopkopība „Strautiņi”,  Kalētu pagasts
„Oškalni”  Ferdinants Januška Zemeņu audzēšana „Oškalni”,  Kalētu pagasts
„Celmenieki” Juris Ķezēns Biškopība „Celmenieki”,  Kalētu pagasts