Izsoles 2020

Zemes nomas tiesību izsoles uz zemes vienības daļu “Mediņi -Upesgrietēni” norises laiks tiek pārcelts