Bunkas pagasts

 

Noslēdzot zemes nomas līgumu, zemes platības var tikt precizētas

BRĪVĀS ZEMES BUNKAS PAGASTĀ

Pašvaldības brīvās zemes Bunkas pagastā