2021. gads

PRIEKULES NOVADA PAŠVALDĪBAS BUDŽETS 2021.GADAM (APSTIPRINĀTS ar Priekules novada pašvaldības domes 2021. gada 13. janvāra lēmumu Nr. 7)

1. PIELIKUMS

2. PIELIKUMS

3. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS

5. PIELIKUMS

6. PIELIKUMS

Grozījumi Priekules novada pašvaldības domes 2021.gada 13. janvāra saistošajos noteikumos Nr.1/20 „Par Priekules novada pašvaldības budžetu 2021.gadam” (APSTIPRINĀTI ar Priekules novada pašvaldības domes 2021.gada 28. janvārī sēdes lēmumu Nr. 49)

1. PIELIKUMS

4. PIELIKUMS