Noslēgto zemes nomas līgumu saraksts

 

Atbilstoši 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumu Nr.350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 47. un 57.punktiem Priekules novada pašvaldība publicē informāciju par noslēgtajiem zemes nomas līgumiem un līgumiem ar apbūves tiesībām no  01.07.2018. ( atjaunots 28.09.2020.) -

SKATĪT ŠEIT