Aktualitātes

2020-11-10
Sakarā ar ārkārtējo situāciju valstī līdz 6. decembrim, lai ievērotu drošības pasākumus, iestādes apmeklētājus pieņems sekojoši
2020-11-06
Ņemot vērā epidemiologu izvērtējumu par pieaugošiem Covid-19 izplatības riskiem, no 9. novembra līdz 6. decembrim Latvijā tiek izsludināta ārkārtējā situācija, nosakot stingrus veselības drošības pasākumus, vienlaicīgi garantējot iedzīvotāju pamattiesību ievērošanu un piekļuvi pakalpojumiem pamatvajadzību nodrošināšanai...
2020-10-07
Priekules novada pašvaldība izsludina pirmo projektu konkursu uzņēmējdarbības veicināšanai ar mērķi, sniedzot Pašvaldības atbalstu, veicināt Priekules novada ilgtspējīgu attīstību, sekmējot esošo uzņēmēju attīstību un veicinot fizisku personu iesaistīšanos uzņēmējdarbībā...
2020-11-27
Novembra mēnesī Baznīcas ielā veikta pārslēgšanās no vecās ūdensapgādes sistēmas pie jaunās ūdensapgādes sistēmas. Rakšanas darbi notika Priekules pilsētas Ķieģeļu, Skolas, Brīvības ielās un Priekules pagasta Saulaines ciema Ozolu ielā. Notiek pievadu izbūve Skolas un Brīvības ielās. Testa režīmā iedarbinātas 7 kanalizācijas sūkņu stacijas.
2020-11-24
Šis gads nav izņēmums, jo Sociālais uzņēmums Eņģeļa Pasts (www.engelapasts.lv) jau 7. gadu pēc kārtas organizē sociālo projektu “Ziemassvētku vecīša darbnīca 2020”. Neskatoties uz situāciju pasaulē (Covid19), kas skārusi mūs visus un ļoti ietekmējusi mūsu ikdienu, cilvēki sociālās aprūpes centros mīt joprojām un tur būs arī rīt un šajos Ziemassvētkos. Tieši tāpēc mums ir svarīgi to atcerēties un radīt šiem cilvēkiem prieku un pārsteigumu, lai ikdiena kļūst nedaudz vieglāka un priecīgāka...
2020-11-20
Rudens tradicionāli ir ražas ievākšanas laiks pavasarī veiktajiem stādījumiem un sējumiem. Un tā ir arī ar Bunkas kultūras namā realizēto Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursa Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.- 2020.gadam apakšpasākuma: 19.2 “Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes: 19.2.2 “Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” projektu “Aprīkojuma iegāde Bunkas kultūras namam iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai un jaunu pakalpojumu veidošanai”, Nr. 20-02-AL13-A019.2203-000007...
2020-11-16
noskaidrotas 3 visaugstāk novērtētās fotogrāfijas
2020-11-12
Informējam, ka satiksmei ir atvērta Baznīcas iela. Līdz ar to ir slēgts apvedceļš, kas bija izveidots gar Priekules dzelzceļa staciju.
2020-11-11
Valsts ieņēmumu dienests turpina vienkāršot elektronisko pakalpojumu saņemšanas procesu. Turpmāk arī speciālās atļaujas (licences) alkoholisko dzērienu, tabakas izstrādājumu un naftas produktu vairumtirdzniecībai varēs saņemt aizpildot elektronisko veidlapu...
2020-11-11
Jau no 2016. gada visā Latvijā norisinās projekts “PROTI UN DARI”, kas piedāvā jauniešiem saņemt mentora atbalstu, apmeklēt kursus, piedalīties darba interviju simulācijās, saņemt ieteikumus biznesa uzsākšanai, karjeras konsultācijās, trenēties darba meklējumos, iepazīt interesējošo profesiju, iepazīt uzņēmumu darbību, iesaistīties radošās aktivitātēs u.c. Projekta realizācija ir pagarināta līdz 2021.gada decembrim, tāpēc  jaunieši tiek aicināti pieteikties...
2020-11-11
Latvijas valstspiederīgajiem, kuri pašreiz dzīvo ārzemēs, bet pieņēmuši lēmumu atgriezties  Latvijā, ir vērts pirms tam veikt vairākus sagatavošanās darbus, lai atgriešanās noritētu iespējami veiksmīgāk. Nodarbinātības valsts aģentūras (NVA) Eiropas nodarbinātības dienestu tīkla EURES darba mobilitātes konsultanti, balstoties uz savu darba pieredzi, ir apkopojuši vairākus ieteikumus...
2020-11-11
Atbilstoši meteorologu prognozēm, tuvākajā nedēļā atsevišķos reģionos naktīs gaisa temperatūra var pazemināties līdz nullei un zem nulles. Tas nozīmē, ka rīta stundās atsevišķos posmos autoceļi var kļūt slideni, tāpēc autovadītājiem jābūt īpaši uzmanīgiem...
2020-11-06
Rūpējoties par Valsts ieņēmumu dienesta (VID) klientu apmierinātību ar elektronisko pakalpojumu kvalitāti, kā arī optimizējot VID iesniegto datu apstrādes un analīzes procesu, regulāri tiek pilnveidota Elektroniskās deklarēšanas sistēma (EDS)...
2020-11-06
Mūsu īstenotā projekta “Kurzeme visiem” ietvaros sniedzam atbalstu arī cilvēkiem ar garīga rakstura traucējumiem jeb GRT, par kuriem sabiedrībā pastāv zināšanu un izpratnes trūkums un nespēja uztvert viņus kā līdzvērtīgus sabiedrības locekļus. Tāpēc turpinām runāt par izplatītākajiem mītiem un stereotipiem, ar kādiem šiem cilvēkiem ikdienā jāsaskaras...