Aktualitātes

2021-03-05
Priekules novada pašvaldības dome aicina biedrības/nodibinājumus, kas veic darbu ar jaunatni, no 2021.gada 5.marta iesniegt jaunatnes iniciatīvu projektu pieteikumus mācību priekšlaicīgas pārtraukšanas mazināšanai. Projekta PuMPuRS* ietvaros tiks atbalstīti jauniešu iniciatīvu projekti, lai veicinātu atbalsta aktivitātes jauniešu vidū arī ārpus formālās izglītības.
2021-03-04
Aicinām arī bērnus un pusaudžus vērsties pēc palīdzības, ja esat nonākuši grūtībās, jūtaties neuzklausīti un neatbalstīti...
2021-03-03
Nākamnedēļ sāksies vakcinēšana Priekules slimnīcā un citās novada medicīnas iestādēs. Aicinām iedzīvotājus, kuri vēl nav pieteikušies, īpaši iedzīvotāju grupu virs 70 gadiem, pieteikties vakcīnai pret koronavīrusa saslimšanu COVID-19.
2021-03-03
Informējam, ka visiem darbiniekiem Priekules novadā, kuri ir saistīti ar pirmsskolas izglītību (pirmsskolas skolotāji, skolotāju palīgi, virtuves darbinieki, šoferi u.c.) tiek nodrošināta iknedēļas COVID-19 testēšana pirmdienās...
2021-03-02
Aicinām iedzīvotājus būt aktīviem un piedalīties, izvēloties kādu no virzieniem! Projektus iesniegt līdz 2. aprīlim, plkst. 15:30
2021-03-01
UZ MAMOGRĀFA PĀRBAUDI IZBRAUC TIKAI PĒC IEPRIEKŠĒJA PIERAKSTA!
2021-02-26
SIA “Priekules nami” nodrošina  Priekules  pilsētas decentralizēto kanalizācijas sistēmas reģistra uzturēšanu un atgādina, ka decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašniekiem, kuri nav veikuši reģistrāciju, ir  jāveic minētas sistēmas pirmreizējā reģistrācija. PRASĪBA ATTIECAS UZ PILSĒTAS UN PAGASTU CIEMU TERITORIJĀM.
2021-02-25
Lai piedalītos ceļu satiksmē, t.sk., arī pirms pavasara darbu uzsākšanas, traktortehnika un tās piekabes jāsagatavo un jāuzrāda ikgadējai tehniskajai apskatei...
2021-02-23
2021.gada 19.februārī Priekules novada pašvaldība izsludinājusi 4 iepirkumus aprīkojuma iegādei projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveide deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Priekules novadā” (projekta identifikācijas Nr.9.3.1.1/19/I/040) īstenošanai...
2021-03-05
Jau pavisam drīz notiks administratīvi teritoriālā reforma. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums un 2020.gada 13.otobra Ministru kabineta noteikumi Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” nosaka, ka Liepājas valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras ietilps jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā, sadarbojoties jāizstrādā ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma...
2021-03-03
Ņemot vērā no š.g. 9.februāra līdz 25.februārim konstatētos 29 saslimšanas gadījumus savvaļas putniem ar augsti patogēno putnu gripu dažādās Latvijas vietās, strauji pieaug risks putnu gripas vīrusu ienest mājputnu novietnēs. Saslimšanas sekas mājputnu ganāmpulkos ir ne tikai putnu masveida nobeigšanās un inficētā ganāmpulka pilnīga iznīcināšana, bet arī mājputnu un to produktu pārvietošanas un tirdzniecības, t.sk. eksporta ierobežojumi, tādējādi apdraudot putnkopības nozares uzņēmējdarbību gan reģionos, gan valsts ekonomiku kopumā...
2021-03-01
Noslēgusies jau otrā kārta viktorīnai “BIZ BIZ MĀRĪTE”. Otrā kārta ietvēra sevī desmit dažādus jautājumus par Priekules un Vaiņodes novadiem, kopumā iesaistot 54 erudītas un zinātkāras mājsaimniecības ne tikai no mūsu novadiem, bet arī no tuvākas un tālākas apkārtnes. Jau atkal priecājamies, ka daudzi no dalībniekiem bija ļoti labi informēti vai arī zināja, kur informāciju atrast...
2021-03-01
Gada ienākumu deklarāciju var iesniegt no katra kārtējā gada 1. marta par iepriekšējiem trim gadiem. Personām, kurām gada ienākumu deklarācija jāsniedz obligāti, tas jāizdara laika periodā no 1. marta līdz 1. jūnijam. Ja gada ienākumi pārsniedz 55 000,00 EUR, tad deklarācija jāiesniedz no 1. aprīļa līdz 1. jūlijam...
2021-02-26
25. februārī Mārītei tika pasniegts pašvaldības apbalvojums - GODA RAKSTS ‘’Par mūža ieguldījumu un godprātīgu darbu bērnu tiesību un interešu nodrošināšanā, 25 gadus pašaizliedzīgi strādājot bērnu tiesību aizsardzības jomā’’...
2021-02-25
Šī gada 24.februārī uz Kurzemes plānošanas reģiona Attīstības padomes sēdi attālināti pulcējās pašvaldību vadītāji un vadītāju vietnieki, lai ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministru A.T. Plešu pārrunātu aktuālos jautājumus par administratīvi teritoriālās reformas ieviešanas procesu, kā arī iepazītos ar citām ministrijas prioritātēm un tuvākajā laikā plānotajām iniciatīvām...
2021-02-25
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (LIAA) biznesa inkubatori visā Latvijā izziņo 2021. gada pavasara uzņemšanu Pirmsinkubācijas un Inkubācijas programmās. Pieteikumu pieņemšana dalībai biznesa atbalsta programmās būs atvērta no 1. līdz 22. martam. Pieteikumus, kas parakstīti ar elektronisko parakstu un nosūtīti uz pasts@liaa.gov.lv, pieņems līdz 2021. gada 22. marta plkst. 23:59...