Krotes Kronvalda Ata pamatskola

Krotes pamatskola, Krote, Bunkas pagasts, Priekules novads, LV3444, tālrunis-fakss  63453070, krotesskola@priekulesnovads.lv

Direktore Gita Spiģere, tālrunis 26183364

www.krotesskola.mozello.lv 

 Skola piedāvā apgūt:

  • pamatizglītības programmu;
  • pirmsskolas izglītības programmu;
  • speciālās pamatizglītības programmu izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem.

 

PAŠVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS 2020

Skolā darbojas:

  • mazpulki;
  • folkloras kopa "Traistēni";
  • ritmika;
  • papīra plastika;
  • robotikas pulciņš;
  • skolēnu mācību uzņēmums "Jautrie pirkstiņi";
  • sporta skola.

 

Noteikumi un iesniegums par bērnu reģistrāciju un uzņemšanu Priekules novada pirmsskolas grupās ŠEIT.