Administratīvi teritoriālā reforma

Darba grupā “Pārvaldība un digitalizācija” diskutē mūsdienīgas pārvaldes un komunikācijas risinājumiem

Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. - 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 23. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Pārvaldība un digitalizācija”.

 

Šī bija vienpadsmitā un pēdējā darba grupa un tajā piedalījās 46 dalībnieki no topošā Dienvidkurzemes novada un Liepājas – gan pašvaldību speciālisti, gan citi interesenti. Darba grupas dalībnieki diskutēja par sabiedrības iesaisti un līdzdalību lēmumu pieņemšanā, sekmīgas sadarbības iespējām ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem.

Diskutēja arī par to, kā veiksmīgi izmantot digitālos rīkus komunikācijā, veidojot uz lietotāju orientētu un labi saprotamu pašvaldības pārvaldi. Tematiskās darba grupas rezultāti, saņemtās idejas un priekšlikumi tiks izmantoti Liepājas valstspilsētas un Dienvidkurzemes novada attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna izstrādē, uzdevumu un pasākumu definēšanā.

Atgādinām, ka kopumā no 12. aprīļa līdz 23. aprīlim notika 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

Atgādinām arī, ka joprojām iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus saistībā ar attīstības programmas un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas plāna izstrādi var izteikt elektroniski, rakstot epastā: attistiba@dkn.lv

 

Atpakaļ