Administratīvi teritoriālā reforma

Pieņemts lēmums par jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības plānošanas dokumentu izstrādes uzsākšanu

Jau pavisam drīz notiks administratīvi teritoriālā reforma. Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likums un 2020.gada 13.otobra Ministru kabineta noteikumi Nr.631 “Jaunizveidojamo pašvaldību teritorijas attīstības plānošanas dokumentu projektu valsts līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība” nosaka, ka Liepājas valstspilsētas pašvaldībai ar pašvaldībām, kuras ietilps jaunveidojamā Dienvidkurzemes novadā, sadarbojoties jāizstrādā ilgtspējīgas attīstības stratēģija un attīstības programma. Lai uzsāktu minēto plānošanas dokumentu izstrādi, katras pašvaldības domei jāpieņem lēmums par šo dokumentu izstrādes uzsākšanu. Priekules novada pašvaldības dome lēmumu Nr.91 “Par Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035.gadam un  Liepājas valstspilsētas un jaunizveidojamā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu” (protokols Nr.4, 23.punkts) pieņēma 2021.gada 25 februārī. Plašāka informācija atrodama portālā ĢeoLatvija.lv.

DOMES LĒMUMS 

DOMES LĒMUMA PIELIKUMS

 

Atpakaļ