Aktualitātes

Par valsts apmaksāto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu 2020.gadā

Slimību profilakses un kontroles centrs (turpmāk - Centrs) informē, ka katru gadu valsts apmaksāta bērnu vakcinācija pret ērču encefalītu noteikta Ministru kabineta 2000. gada 26. septembra noteikumos Nr.330 „Vakcinācijas noteikumi” (turpmāk – Noteikumi). Pret ērču encefalītu vakcinē bērnus no viena gada vecuma līdz 18 gadu vecumam sasniegšanai:

„23.11. teritorijās, kurās saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra epidemioloģiskās uzraudzības datiem ir visaugstākā saslimstība ar ērču encefalītu (ērču encefalīta endēmiskās teritorijās), ja bērna deklarētā dzīvesvieta ir ērču encefalīta endēmiskajā teritorijā. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts, kura pamatprakse ir attiecīgajā teritorijā;

23.12. bāreņus un bez vecāku gādības palikušos bērnus. Vakcināciju plāno un veic ģimenes ārsts. Bērnu aprūpes iestādēs un internātskolās bērnu vakcināciju plāno un organizē attiecīgās iestādes administrācija”.

Informējam, ka, veicot epidemioloģiskās uzraudzības datu analīzi par saslimstību ar ērču encefalītu 2015. – 2019. gadā, Centrs ir sagatavojis teritoriju sarakstu valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas veikšanai pret ērču encefalītu 2020. gadā (1. pielikums). Sakarā ar saslimstības samazināšanos Kocēnu novadā 2020. gadā paredzēta tikai valsts apmaksātās vakcinācijas pabeigšana (2. un 3.pote) vai balstvakcinācija bērniem, kuriem tā bija uzsākta iepriekšējos gados.

Lai nodrošinātu Jūsu novadā deklarēto bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu, kā arī racionālu valsts iepirktās vakcīnas izmantošanu, lūdzam Jūsu pašvaldību iespēju robežās iesaistīties iedzīvotāju informēšanā par bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu, īpaši pievēršot uzmanību riska ģimenēm un ģimenēm, kuras dzīvo attālā novada teritorijā.

Vienlaikus informējam, ka detalizēta informācija par bērnu vakcināciju pret ērču encefalītu par valsts budžeta līdzekļiem ir nosūtīta ģimenes ārstiem.

 

Pielikumā: Teritoriju saraksts valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas pret ērču encefalītu veikšanai 2020. gadā uz 1 lp.

Direktore                                                                                                            I.Gavare

Viktorija Černiševa 67081517

viktorija.cerniseva@spkc.gov.lv

 

Teritoriju saraksts valsts apmaksātās bērnu vakcinācijas pret ērču encefalītu veikšanai 2020.gadā 

Nr. p.k.

Teritorijas nosaukums

Vidējais gadījumu skaits uz 100 000 iedzīvotājiem

(2015. — 2019. g.)

Bērnu skaits teritorijā (centrālās statistikas pārvaldes dati*)

1

Pāvilostas novads

137,6

427

2

Alsungas novads

103,6

230

3

Dundagas novads

98,8

662

4

Kuldīgas novads

74,6

4510

5

Skrundas novads

66,1

846

6

Priekules novads

56,5

987

7

Vaiņodes novads

50,3

466

8

Rucavas novads

50,2

234

9

Ventspils novads

49,7

2182

10

Rojas novads

49,6

528

11

Nīcas novads

48,9

531

12

Aizputes novads

44,5

1614

13

Talsu novads

43,5

5489

14

Durbes novads

36,6

462

15

Grobiņas novads

34,7

1740

16

Engures novads

33,5

1241

17

Kandavas novads

32,1

1491

18

Pārgaujas novads

32,0

719

19

Līgatnes novads

29,9

570

20

Neretas novads

28,3

478

21

Jaunpiebalgas novads

28,0

380

22

Jaunpils novads

26,2

428

23

Mālpils novads

23,3

698

24

Priekuļu novads

23,0

1458

25

Ķeguma novads

22,1

1003

26

Baldones novads

22,1

1306

 

*https://data1.csb.gov.lv/pxweb/lv/iedz/iedz__iedzrakst/IRG040.px/table/tableViewLayout1/

 

 

  

Atpakaļ