Cilvēki novadā

''GODA PRIEKULNIEKS''

Laiks laiku tvert,

Ik mirkli kā brīnumu ķert.

Nav tur ko svērt,

Kas lielāks, labāks, vērtīgāks.

It viss, kas tavs, tas svētīgāks.

Laiks laiku tvert...

...Mana pilsēta... mana pilsēta Priekule. Tā ir tik sena un tomēr jauna, tā ir bagāta ar neskaitāmiem notikumiem. Tomēr tās lielākā bagātība ir cilvēki. Ik rītu tā mostas jauniem darbiem un ik vakaru ieslīgst klusā mierā, lai pārdomātu notikušo un uzkrātu spēkus jaunam darba cēlienam, jauniem notikumiem un jauniem izaicinājumiem. Tā piepildīta ar bērnu čalām un jauniešu alkām būt pamanītiem. Ar darbu, ar rūpēm un jaunām idejām. Tā reizēm jūtas nogurusi, bet nekad neapstājas, tā aug un veidojas. Tai līdzi arī mēs. Saka – ik mirklis esot zelta vērts! Jā. Taisnība! Jo tikai no mirkļiem top dzīve – tava, mana, mūsu... visas pilsētas...

Mēdz teikt, ka pa īstam mēs saredzam tikai ar sirdi, jo būtiskais ar acīm nav saredzams. Arī sirdspuksti... tavi, mani, mūsu pilsētas. Tie nav saredzami, tos sajūtam, jo mēs katrs esam daļiņa savas pilsētas... daļa Priekules.

Ir klāt mūsu pilsētas 93. dzimšanas diena. Šajos svētkos tradicionāli sakām paldies visiem priekulniekiem par lieliem un maziem darbiem, par piederību un ieguldījumu pilsētas izaugsmē.

Atzīmējot Priekules 93. gadadienu, sveicam mūsu iedzīvotāju izvirzītos priekulniekus, kas saņems pašvaldības apbalvojumus.

GODA PRIEKULNIECE Airita EŠENVALDE, Priekules vidusskolas direktora vietniece mācību darbā, bioloģijas skolotāja

Par augstiem rezultātiem, gatavojot skolēnus valsts mēroga bioloģijas olimpiādēm, kā arī par jaunās paaudzes ievirzīšanu izvēlēties studijas, kurām pamatu veido dabaszinātnes.

 

GODA PRIEKULNIECE Daiga LEIMANE, ģimenes ārste

Par nesavtību un nepārvērtējamu misijas apziņu smagajos Covid-19 pandēmijas apstākļos stājoties 5300 Priekules novada iedzīvotāju veselības sardzē. Par veselīga dzīvesveida popularizēšanu ar personīgo piemēru un aktīvu sabiedrisko darbību, kas iedvesmo piedalīties sabiedriskajās aktivitātēs ne vienu vien priekulnieku.

 

GODA RAKSTS

  • Dzintrai SLEŽEI, Priekules vidusskolas skolotāja. Par augsti profesionālu pedagoģisko darbu, mācot bērnus ar mācību apguves traucējumiem. Par mērķtiecīgu iesaistīšanos UNESCO mācību programmā “Pasaules labākā mācību stunda”, gūstot UNESCO Latvijas Pedagogu asociācijas atzinību par izstrādātajiem un aprobētajiem metodiskajiem materiāliem.
  • Astrai FELDMANEI, biedrības “zilais lakatiņš” dalībniecei. Par senioru iesaistīšanu dažādos Priekules kultūras dzīves projektos, par aktīvu darbošanos biedrībā “Zilais lakatiņš”, organizējot senioru sarīkojumus, kas saliedē kolektīvu un uzlabo senioru dzīves kvalitāti.
  • Dainai RĒRIHAI, seniorei. Par darba mūža ieguldījumu Priekules vidusskolas attīstībā un izaugsmē, strādājot lietvedībā un ar fi nansēm. Par dziļu ieinteresētību, izpalīdzību un koleģialitāti, iesaistoties vidusskolas profesionālajā un sabiedriskajā dzīvē.
  • Sanitai PīLAGEREI, Priekules vidusskolas sporta skolotājai. Par augstiem skolēnu sasniegumiem dažādās sporta disciplīnās Kurzemes reģiona un Latvijas mēroga sacensībās, 4.,5. klašu grupā iegūstot godalgotas vietas. Par ieinteresētību ārpusstundu darbā pilsētas sporta sarīkojumos un projektā “Sporto visa klase”.
  • Raitim FELDMANIM, Priekules vidusskolas sporta skolotājam. Par ieinteresētību un entuziasmu sportiska, aktīva dzīvesveida popularizēšanā ne tikai vidusskolas sporta stundās, bet arī ārpus tām, atklājot jauniešiem novusa spēles prieku un azartu. Par augstiem sasniegumiem pāru un komandas spēļu disciplīnās ne tikai Latvijā, bet arī starptautiskā turnīrā sešu valstu konkurencē.
  • Gražinai GALDIKAI, sētniecei. Par godprātīgu un nesavtīgu darbu, ik dienu uzkopjot pilsētas ielas, kā arī piedaloties labiekārtošanas darbos.

 

Pašvaldība turpina respektēt Covid-19 dēļ izsludinātos ierobežojumus, kas kultūras darba organizatoriem jau ceturto mēnesi liedz sarīkot krāšņus un sirsnīgus svētku pasākumus.

Latvijas Republikas proklamēšanas 102. gadadienas svinības tika pārceltas uz 2021. gada pavasari, lai klātienē tiktos ar novadā godināmajiem ļaudīm, paspiestu viņiem roku un apdāvinātu. Diemžēl arī Priekules dzimšanas dienas svinības, kas ik gadu norisinājās februāra otrās nedēļas nogalē, jāpārceļ uz vēlāku laiku. Šobrīd ceram uz Brīvības svētku dienu – 4. maiju, kad, iespējams, būsim atbrīvojušies no Covid-19 žņaugiem un klātienē varēsim sveikt savus izcilniekus. Lai mums visiem kopā tas izdodas!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atpakaļ