Cilvēki novadā

Ar mīlestību uz deju

Inga Leive-Levite ir dzimusi jelgavniece. Šogad nosvinēti 50 dzīves gadi, no tiem vairāk nekā 20 gadi nodejoti un veltīti latviešu tautas dejai. Pirms desmit gadiem par Ingas dzīvesvietu kļuva Bunkas pagasts, bet pirms pieciem viņas vadībā priekulnieki sāka ceļu uz simtgades Dziesmu un deju svētkiem, ko piedzīvoja šovasar. 

Inga Leive-Levite

 

Dejot Inga sākusi tikai 4. klasē, lai gan dejot gribējies jau daudz, daudz agrāk. Pirmos soļus dejas pedagoģijā spērusi, sākot strādāt Jelgavas bērnu un jauniešu centrā par deju skolotāju bērnu un jauniešu deju kolektīvam “Junda”, kas ietvēris vairākas grupas – kopumā aptuveni 100 bērnu un jauniešu. Ieguldot lielu darbu, izdevies šos jauniešus aizvest uz VII Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētkiem – pirmajiem neatkarīgajā Latvijā.
         
Pēc tam seko darbs ar VPDK “Laipa”, par kura vadītāju iecēlis pats deju vecmeistars Vilis Ozols, kurš tautā saukts par Zemgales deju ķēniņu. Tieši viņš bija saskatījis Ingā lielu mīlestību uz deju, kā arī prasmes un zināšanas, kas nepieciešamas deju kolektīva vadītājam. Par dejas prasmju kalvi bijuši TDA “Diždancis”, TDA “Kalve” un TDA “Ritums”. Tāds bija sākums.
         
Un tad 12 gadu pārtraukums, kad deja “nolikta maliņā”, taču, kā saka, no sava likteņa neizbēgsi, un pēc ilgāka pārtraukuma deja atkal atrod Ingu. Šķiet, pati Laimas māte Ingai šūpulī ielikusi mīlestību uz deju! Un laikam jau zvaigznes sastājās pareizajā secībā, jo satikās tie, kam bija jāsatiekas, lai piepildītu sapņus – mazus, lielus, lielākus un kādu pavisam lielu.Kopš2008. gadaInga dzīvo Bunkas pagastā. 2013. gada augustā pēc lielas pierunāšanas viņa piekrīt būt par vadītāju vidējās paaudzes deju kolektīvam “Duvzare” Priekulē.
         
Lai papildinātu zināšanas deju mākslā un deju kolektīva vadīšanā, Inga divus gadus apgūst zināšanas Latvijas Nacionālā kultūras centra organizētajos latviešu deju skolas kursos, kurus pabeidz 2015. gada 12. jūnijā. Iegūtās zināšanas un prasmes tiek veiksmīgi eksperimentētas ar duvzariešiem. Ingas vadītie mēģinājumi ir ļoti pārdomāti. Pat iesildīšanās mūzika ir piemeklēta atbilstoši ikdienas notikumiem, esošiem vai tuvākiem svētkiem.
         
Tiek ieguldīts milzīgs darbs, lai sasniegtu labus un augstus rezultātus. Un rezultāti ir. Pateicoties darba tikumam, sīkstumam, neatlaidībai un krietnumam, izdejotas skates un koncerti – viens no lielākajiem ir Latvijas VPDK deju kolektīvu sadancošanās Jelgavā 2014. gadā, kur piedalās aptuveni seši tūkstoši dejotāju, arī Liepājas apriņķa deju lielkoncerts “Pašā jūras vidiņā”. Ir dejots gan Latvijā, gan ārpus mūsu valsts robežām – Lietuvā un Horvātijā.
         
Un šogad piepildījās vislielākais sapnis – piedalīšanās XXVI Vispārējos latviešu Dziesmu un XVI Deju svētkos. To viņa paveica kopā ar savu kolektīvu, ar saviem duvzariešiem. Jāatzīmē, ka Inga Leive-Levite bija 2018. gada Dziesmu un deju svētku vēstnese no Priekules novada. Lepojamies!
         
Liels Ingas ieguldījums ir ne tikai dejā, bet arī koncertu sagatavošanā. Viņas vadībā tapuši divi starpnovadu deju koncerti “Ar dancīti laiku vedu”, kur piedalījās Liepājas deju apriņķa kolektīvi un draugi no Druvas. Neatsverams ir ieguldījums trijos Priekules novada Ikara svētku lielkoncertos, kur koncertiem sagatavots savs kolektīvs un veidoti deju raksti un horeogrāfijas kopīgajā uzvedumā.
         
Vēl viena no Ingas bagātībām ir iespaidīgās zināšanas par latviešu tautas tērpiem un to valkāšanas kultūru. Šīs zināšanas Inga nepatur tikai pie sevis, bet gan ar tām dalās. Māca izsliet muguru, kad esi uzvilcis tautastērpu, māca to godāt un cildināt.
         
Es lepojos par Ingu un novēlu, lai arī turpmāk raits deju solis kopā ar VPDK “Duvzare” – viņi viens bez otra nu nekādi! Un nekas jau nebeidzas! Inga gatavo nākamo lielkoncertu – 2019. gada 30. martā  VPDK “Duvzare” svinēs piecu gadu jubileju. Tāpēc novēlu Ingai, lai enerģija, izturība, radošs gars un daudz, daudz jaunu ideju un mērķu!


Priekules kultūras nama mākslinieciskā vadītāja Liena Braže

 

 Inga Leive-Levite kopā ar ģimeni – tēti Ilmāru Leivi-Levitu (no labās),
vīru Sandiju Rubezi un dēlu Jāni Rubezi. 

 

Atpakaļ