Cilvēki novadā

Latviskā dzīvesziņa – tautas lepnums un nākotne

Līga Strēle pie īpašās simtgades kūkas 
pēc apbalvojuma saņemšanas novada centrā Priekulē.


Līga Strēle dzimusi Liepājā, jau no mazotnes dzīvojusi radoši un garīgi piesātinātu dzīvi, ar mīlestību uz Latviju. Divu gadu vecumā ar ģimeni pārcēlās uz Kroti. Un kopš tā laika Līga ir Krotes meitene ar pārliecību par šīs vietas īpašo nozīmi un ietekmi.

Līga beigusi Krotes pamatskolu, Priekules vidusskolu. Tālāk savas zināšanas papildināja Latvijas Universitātes Filoloģijas fakultātē un arī Latvijas Konservatorijas Tautas režisoru specialitātē. Tas viss ir radījis pārliecību par latviešu valodas un kultūras nozīmīgumu un ļoti noderējis, veidojot savu dzīvi.

Darba gaitas ir saistītas ar kolhoza laikiem. Līga bija tautas nama vadītāja un rīkoja bezgalīgi daudz pasākumu un balles līdz rīta gaismai, kas beidzās  ar dejošanu uz galdiem. Līgas meitas atceras, ka vakaros ģimene tika drusku nobīdīta malā un mamma traktoristiem mācīja labas manieres – kā paklanīties, kā sevi publiski pasniegt, runāt monologus.

Kad izveidojās paju sabiedrība, Līga pildīja kasieres pienākumus. Tālāk sekoja tehniskā darbinieka pienākumi Krotes skolā un ar to, protams, nepietika. Tika nodibināts Krotes teātris, kurā darbojās gan skolotāji, gan apkārtnes iedzīvotāji. Tika iestudētas lugas, dzejas izrādes, monologi. Izrādes bija gaidīts un īpašs notikums visā pagastā.

Īsti nevar saprast, kas bija vispirms – anekdotes, stāstnieki vai folklora. Ar anekdošu stāstīšanu, kas parasti notika 1. aprīlī,  Rīgā tika gūtas godalgotas vietas. Ar  skolēnu  gatavošanu stāstnieku konkursiem vairākkārt iegūti arī “Lielā ķēniņa” tituli, tradicionālās dziedāšanas konkursos tituli “Diždižā dziedātāja”.

Arī ar to vēl Līgai nepietiek! Jābūt kaut kam lielākam. Un tā tapa folkloras kopa “Traistēni”. No nelielas skolēnu grupas tā ir izaugusi  par paaudžu kolektīvu. Neatlaidīgi strādājot,  iegūta ceļazīme uz Latvijas simtgades Dziesmu un deju svētkiem  un Rīgā tika  pieskandināts Vērmanes dārzs un Esplanāde.

“Traistēni” aktīvi piedalās arī starptautiskajā folkloras festivālā “Baltica”,  bērnu un jauniešu folkloras svētkos “Pulkā eimu, pulkā teku”, Baltu vienības dienas pasākumos 22. septembrī (tā ir arī Līgas dzimšanas diena) – Krotes skolā šis pasākums šogad kļuva starptautisks ar 100  dalībniekiem.

Par darbu ar jaunatni ir saņēmusi arī valsts augstāko apbalvojumu – Triju zvaigžņu ordeņa Goda zīmi. Līgai nekas nav par grūtu vai neiespējamu. Dienā seminārs Rīgā, vakarā novadīta Ražas balle Bunkas kultūras namā. Un tā no dienas uz dienu.

Domāju, ka Līga ir izlasījusi visas grāmatas latviešu valodā. Regulārajās telefonsarunās ar māsu no Rīgas tiek apspriesta latviešu valodas pareizrakstība, jaunākās grāmatas, teātra izrādes, vēstures jautājumi, politika. Ir gatava palīdzēt jebkuram – skolotājai, skolēnam, līdzcilvēkam, ja ir nepieciešams veidot runu, uzstāties.

Līga ir īstena garīgā mantojuma zinātāja, glabātāja. Latviskā dzīvesziņa nesavtīgi tiek nodota jaunākajai paaudzei. Līga ir Krotes Kronvalda Ata pamatskolas, Bunkas pagasta un Priekules novada lepnums!

 

Krotes Kronvalda Ata pamatskolas direktore Gita Spiģere

 

Atpakaļ