Kontakti - Kalētu pagasta pārvalde

Kalētu pagasta pārvalde, Liepu aleja 6,  Kalētu pagasts, Priekules novads, LV-3484,

tālr. 63461497; e-pasts: kaleti@priekulesnovads.lv

Darba laiks:  pirmdienās, otrdienās, trešdienās, ceturtdienās 8:00 -12:00 un 12:45 - 17:00, piektdienās 8:00 -12:00 un 12:30 -15:30.

Agrita DRIVIŅA

Pārvaldes vadītāja

29178398

agritadrivina@inbox.lv

Inga PRŪSE 

Pārvaldes sekretāre kasiere

63461497

26576691

kaleti@priekulesnovads.lv inga.pruse@priekulesnovads.lv

Marina KOKOVIHINA

Nekustamo īpašumu speciāliste
Pieņem: trešdienās 8.30 – 12.00 / 12.30 – 16.00

29430925

marina.kokovihina@priekulesnovads.lv

Evita DĒZNIECE

Sociālā darbiniece
Pieņem: otrdienās 9.00-14.00; piektdienās 9.00 - 14.00

63461576

29470883

evita.dezniece@priekulesnovads.lv

Iluta FUTRAKA (vadītāja) 26155193; Sandra BLUKA (feldšere) 28322201

Kalētu feldšeru-vecmāšu punkta feldšeres
Pieņem: pirmdiena (Sandra Bluka) 8:00 – 12:00; otrdiena (Iluta Futraka) 15:00 – 17:30; trešdiena (Iluta Futraka) 7:30 – 12:00; ceturtdiena - ; piektdiena (Sandra Bluka) 14:00 – 17:00. Pārējā darba laikā - mājas vizītes.

63461416

Elita JAUNZEME

Kalētu bibliotēkas vadītāja

63461547

28303698

liepavoti2@inbox.lv; elitajaun@inbox.lv

Svetlana ZAŠE-ZASA

Tautas nama vadītāja

28368911

Arta  TROIKA

Kalētu tūrisma gide un senlietu krātuves vadītāja; mežaparka ``Priediens`` gide

26423893

Inese KUDUMA

Kalētu Mūzikas un Mākslas pamatskolas direktore

25915795

kaletuskola@priekulesnovads.lv

Inga SEDOLA

Kalētu Mūzikas un Mākslas pamatskolas direktores vietniece (pamatskola)

26551307

ingasedola@inbox.lv

Līga KVĀŠE

Kalētu Mūzikas un Mākslas pamatskolas direktores vietniece (mūzikas un mākslas programmas)

63461596

kaletumms@priekulesnovads.lv

Rūta FELDMANE

Kalētu Mūzikas un Mākslas pamatskolas direktores vietniece (pirmsskola)

26451857

Ģirts LOČMELIS 

Kalētu pagasta sporta organizators

26419756

Jānis VAMZIS

Autobusu vadītājs

28612247

Andrejs LOHANSKIS

Autobusu vadītājs

28365863

Guntis GRIETĒNS

Komunālās saimniecības pārzinis

28619970

Ivars MEDNIS

Elektriķis

25412250

Guntars Kadiķis

Kapu pārzinis

27327212, 22441694

Atpakaļ