Sports

Kanu Atvars ziemā

“Ratus taisa ziemā, bet ragavas vasarā” (Latviešu tautas sakāmvārds), tā arī mūsu novada pajūgu braucēji ziemā turpina trenēties, lai zirgiem būtu laba fiziskā forma nākošajā 2022. gada sezonā.

               Pēc aizvadītās gadu mijas ir laba iespēja atskatīties uz jau pagājušo 2021. gada sezonu. Neskatoties uz dažādiem ierobežojumiem Kanu Atvars sportistiem tā izvērtās ļoti spraiga un piesātināta ar dažādiem notikumiem. Biedrība noorganizēja savā bāzes vietā, Virgas pagasta Stiebriņos, trīs pilna apjoma (manēža, maratons, konusi) sacensības. Tas bija nepieciešams, jo Latvijā šogad Federācija bija ieplānojusi tikai vienas !!! sacensības un tās pašas sezonas nogalē. Jaunajiem braucējiem un viņu zirgiem vajadzēja kaut kur gūt pieredzi, lai sekmīgi nostartētu starptautiskās sacensībās.

               Dalība trijās CAI* līmeņa starptautiskās sacensībās Loretai Aleksejevai un Laimai Hamitovai deva iespēju izpildīt kritērijus un iegūt starptautiskās kategorijas pajūgu braucēju statusu. Vēl bija vairāki nacionālie starti Lietuvā un Igaunijā, kas Latvijas jauno braucēju reitingā ierindoja šīs meitenes attiecīgi 2. un 3. vietā.

               Par visu sezonu kopumā var teikt, ka aizvadītais gads bija kā pārbaudījums un biedrība to izturēja godam. Sasniegt mērķus palīdzēja nesavtīga izpalīdzība un neviltota sirsnība, kas visas sezonas laikā valdīja savstarpējās attiecībās.

               Paldies visiem, kas piedalījās šīs sezonas aktivitātēs, kā arī visiem Priekules novada uzņēmējiem un pašvaldības darbiniekiem, kuri neatteica, kad bija nepieciešama kāda palīdzība!

 

 

 

Paldies un, lai visiem laimīgs Jaunais 2022. gads!

 

Biedrības Kanu Atvars valdes vārdā Dzintra Blūma

Atpakaļ