Aktualitātes

BALTAIS BRĪVĪBAS AUTOBUSS

Brīvības svētkiem šogad tika uzlikti vairāki apgrūtinājumi. Meteoroloģiskā un epidemioloģiskā situācija liedza klāt baltos galdautus. Bet kultūras ļaudis domā. Kultūras ļaudīm ir plāns A, plāns B un daudzi citi plāni. Tā kā 1. jūlijā tiks pielikts punkts administratīvi teritoriālajai reformai, tad Priekules novads nekavējās īstenot senlolotu ideju – sarīkoja filmēšanu un iemūžināja pēdējo braucienu pa sava tēvu novadiņa lieliem un maziem ceļiem pie saviem ļaudīm. Ievērojot valstī noteiktās vadlīnijas, kā pareizi jānorit drošai filmēšanai, tika pieslīpēts scenārijs un brauciena maršruts: Gramzda – Kalēti – Purmsāti – Bunka – Priekule.

18. novembrī, kad aizliedza pulcēšanos, pašvaldība nolēma sagaidīt piemērotākus apstākļus, lai cieņpilni pasniegtu pašvaldības augstākos apbalvojumus saviem ļaudīm. 4. maijā tika realizēta pašvaldības ideja par pēdējo braucienu ar Balto Brīvības autobusu cauri Priekules novadam. Uz šīs idejas pamata tika veidots dokumentālās filmas “Skaista dzīve Priekules novadā” scenārijs, iekārtojot filmēšanas laukumus pagastos un pilsētā.

1. epizode uzfilmēta Gramzdas ev. lut. baznīcā, kur notika svētku dievkalpojums. Pašvaldības vadība šajā svinīgajā brīdī pasniedza augstākos apbalvojumus. Šis vadmotīvs saglabāts visā filmas garumā, jo novada vadītāji ieradās pie apbalvotajiem ļaudīm Gramzdas, Kalētu, Virgas un Bunkas pagastā un Priekulē. Līdz ar to veidojās sirsnīga svētku atmosfēra.

Pašlaik norit filmas montāža, jo materiāls ir bagātīgs. Filmā būs redzami novada skati, kā arī mūsu lielākā bagātība – cilvēki. Par filmas pirmizrādi informēsim pašvaldības informatīvajā izdevumā, mājaslapā www.priekulesnovads.lv un Facebook lapā – Priekules novads.

Pateicība Priekules novada Kultūras nodaļas rīcības komandai, kas atkal realizēja kaut ko nebijušu: Guntai Gruntiņai, Svetlanai Zašai-Zasai, Dairai Šalmai, Maldai Andersonei, Rigondai Džeriņai un Lienai Bražei. Un, protams, Baltā Brīvības autobusa noformētājām – Daigai Tiļļai un Dacei Gailītei, kā arī šoferim Romualdam Paulauskam.

Vienotībā ir skaistums un spēks!

Plašāks fotoatskats pieejams ŠEIT

 

Kultūras vadītājs Gundars Venens,

Kristīne Dundure

 

*Filmēšana notika, ievērojot visus valstī noteiktos aktuālos ierobežojumus un epidemioloģiskās prasības.

 

Atpakaļ