Aktualitātes

Par skolēnu, skolotāju APBALVOŠANU un izlaidumiem

Par skolēnu un skolotāju APBALVOŠANU

Kā ik gadu, arī šogad mācību gada noslēgumā izglītības iestādes apkopo skolēnu sasniegumus mācību un ārpusstundu darbā. Šogad, kad ir noteikti pulcēšanās ierobežojumi, diemžēl nevarēsim skolēnus, skolotājus un vecākus aicināt uz svinīgu apbalvošanas pasākumu, taču tiek plānots attālināts sveiciens apbalvotajiem skolēniem, skolotājiem un vecākiem. Informāciju par svinīgā attālinātā pasākuma laiku nosū-tīšu skolēniem, skolotājiem un vecākiem e-klases pastā. Naudas balvas apbalvotajiem skolēniem un skolotājiem jūnija sākumā ieskaitīsim bankas kontos vai arī to varēs saņemt pašvaldības kasē. Savukārt pateicības, goda diplomus un pašvaldības suvenīrus absolventiem plānojam pasniegt izlaidumos, pārējiem skolēniem un skolotājiem – jaunā mācību gada Zinību dienas svinīgajā pasākumā.

Vēl vēlos atgādināt, ka pašvaldības naudas balva par augstiem sasniegumiem mācībās šajā mācību gadā būs tikai tiem skolēniem, kuru vidējā atzīme būs vismaz 8,5. Par to pašvaldības dome lēma jau 2019. gada augustā.

Par izlaidumiem

Visu izglītības iestāžu ab-solventiem šogad izlaidums būs pasākums, kurā piedalīsies tikai skolēni un skolotāji. Lūgums vi-siem respektēt šo ierobežojumu un ievērot, ka apsveikšana nevarēs notikt arī pie skolām, skolu pagal-mos vai sporta laukumos.

 

Izglītības vadītāja Agrita Purviņa

 

 

Atpakaļ