Aktualitātes

Priekules kultūras namam 120!

Priekules kultūras namam 120!

1900.gadā pašā Priekules centrā ir uzcelts nams, kurš pulcinājis priekulniekus un Priekules viesus gan mācīties, gan dziedāt, gan teātri spēlēt un visiem kopā būt!

Savos pirmsākumos nams kalpojis gan kā pamatskola, gan kā sarīkojumu rīkošanas un sapulču noturēšanas vieta. Vēlākos laikos nolemts, ka nams paliek kā Tautas nams, kurā ļaudīm pulcēties un smelties ‘’gara maizi’’. Dažādi laiki bijuši, dažādas varas pārdzīvotas. Tiesa gan, Otrā pasaules kara laikā nopostīts, taču ne nograuts.  Tam ‘’augšāmcelties’’ palīdz daudzi, arī Liepājas Sarkanais metalurgs, kurš uzdāvina pilsētai vairāk kā 6 tonnas naglas, lai Priekule spētu atdzimt.

Te skan, dun, čalo, tēlo, veido, rada un dod. Dod to neizmērāmo bagātību, ko paaudžu paaudzēs nodod latviskās identitātes un kultūras mantojuma saglabāšanai.

Laikam ejot pilsēta ir mainījusies, ļaudis ir nākuši un gājuši, bet nams vēl joprojām ik dienu gaida atnākam Priekules iedzīvotājus, lai kopā dziedātu, dejotu, veidotu, radītu un teātri spēlētu!

Nāc ciemoties, darboties, pilnveidoties un priecāties Priekules pilsētas kultūras namā!

Pateicoties 2016.gadā apstiprinātajam un līdz 2017.gada jūlijam ar ELFLA atbalstu realizētajam LEADER projektam “Skaņas un gaismas iekārtu kompleksa iegāde kultūras pasākumu nodrošināšanai Priekules novadā”, Nr. 16-02-AL13-A019.2201-000002, kultūras nams ticis pie jauna un moderna skaņu un gaismu aprīkojuma, kā rezultātā kultūras nama darbinieki un pašdarbnieki var lepoties par iespēju priecēt skatītājus un klausītājus ar daudz kvalitatīvākiem un interesantākiem priekšnesumiem.  

 

AMATIERMĀKSLAS  KOLEKTĪVI

KOLEKTĪVS

DIENA, LAIKS

VIETA

Senioru vokālais ansamblis „Zilais lakatiņš” (vadītāja Skaidra Klasiņa)

Otrdienās, plkst. 17

Priekules kultūras nams

Sieviešu koris „Priekule” (diriģente Gunta Vite Kormeistare Skaidra Klasiņa)

Otrdienās, plkst. 19

Priekules kultūras nams

Bērnu muzikāli teatrālā deju studija „Ķiņķēziņi” (vadītājas Rigonda Džeriņa, Liena Braže, Jana Fromane)

Pirmdienās no plkst. 17 - 21, trešdienās no plkst. 17 - 19

Priekules kultūras nams

Priekules amatierteātris (režisors Varis Siliņš)

Trešdienās, plkst. 19

Priekules kultūras nams

Vidējās paaudzes deju kolektīvs ,,DUVZARE’’ (vadītāja Inga Leive – Levite)

Otrdienās, ceturtdienās plkst. 19

Priekules kultūras nams

Eiropas senioru deju kopa „Valceris” (vadītāja Inguna Zēģelniece)

Ceturtdienās, plkst. 17

Priekules kultūras nams

Bērnu popgrupa

,,PIPARI’’ (vadītāja Inta Gruntmane)

Pirmdienās, plkst. 18

Priekules kultūras nams

Radošā apvienība „Saspraude” (vadītāja Kristīne Cukura)

Piektdienās, plkst. 18

Priekules Mūzikas un mākslas skolā

 

Atpakaļ