Aktualitātes

Priekules novada bāriņtiesas diennakts 24/7 tālruņa numurs krīzes situācijā - 29368661

Priekules novada bāriņtiesa aicina zvanīt uz diennakts 24/7 tālruņa numuru krīzes situācijā:

  • ja pret bērnu vērsta vardarbība (ja bērni tiek sisti, pazemoti, apsaukāti);
  • ja bērns atrodas veselībai un dzīvībai bīstamos apstākļos;
  • ja bērni atstāti bez pieaugušo uzraudzības; 
  • ja novērojama svešu cilvēku aizdomīga rīcība pret bērnu;
  • ja bērns tiek seksuāli aizskarts;
  • u.c. gadījumos. 

 

 

Atpakaļ