Aktualitātes
Aicina darbā Sociālā dienesta vadītāju

Priekules novada pašvaldība aicina pieteikties Sociālā dienesta vadītāja vakancei.


Amata pild
īšanai vajadzīgā izglītība un pieredze:

 

·         Otrā līmeņa profesionālā augstākā vai akadēmiskā izglītība sociālajā darbā vai vadībā;

·         Vēlams vismaz 2 gadu ilga darba pieredze vadības vai sociālajā jomā.

 

Prasības pretendentam:

 

·         spēja plānot, vadīt, koordinēt un nodrošināt iestādes darbību tās mērķu sasniegšanai un noteikto funkciju izpildei;

·         sociālās sfēras normatīvo aktu pārzināšana, zināšanas personāla vadībā, datu statistiskajā apstrādē un analīzē;

·         prasme orientēties klientu tiesību un interešu aizsardzības jautājumos sociālās palīdzības, sociālo pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas sfērā;

·         prasme konfliktu risināšanā, labas kumunikācijas prasmes, psiholoģiska noturība stresa situācijās;

·         prasme strādāt ar biroja tehniku, standarta programmatūru;

·         teicamas valsts valodas zināšanas;

·         vēlams B kategorijas vadītāja apliecība.

 

Amata pienākumi:

·         nodrošināt Priekules novada pašvaldības sociālā dienesta darbību atbilstoši normatīvo aktu prasībām;

·         organizēt sociālo darbu, sociālo pabalstu un pakalpojumu sniegšanu personām un personu grupām, kurām tas nepieciešams;

·         veikt sociālās vides izpēti, noteikt problēmas, izstrādāt sociālo pakalpojumu attīstības koncepcijas, priekšlikumus jaunu pakalpojumu ieviešanai, esošo uzlabošanai, veikt projektu piesaisti un vadīšanu;

·         sagatavot iestādes budžetu, plānot un kontrolēt piešķirto līdzekļu racionālu izmantošanu atbilstoši apstiprinātajam iestādes budžetam;

·         nodrošināt  laicīgu un kvalitatīvu pārskatu sagatavošanu un iesniegšanu.
 

Pieteikuma dokumentus ( motivētu pieteikumu, CV, augstāko izglītību apliecinošas dokumentu kopijas) līdz 2018. gada 27. aprīlim plkst. 16.00 sūtīt vai iesniegt  Priekules novada pašvaldībā, Saules ielā 1, Priekulē, Priekules novadā, LV-3434, e - pasta adrese dome@priekulesnovads.lv, ar norādi “Sociālā  dienesta vadītājs”, tālrunis uzziņām 29176392.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks iekļauti atlases 2. kārtā.

 

 

Pasākumu kalendārs