Aktualitātes
Aicina uz iedzīvotāju sapulcēm

        Martā Priekules novada pašvaldība aicina uz iedzīvotāju sapulcēm, kurās varēs klātienē tikties ar pašvaldības vadošajiem speciālistiem, uzzināt par plānotajiem darbiem, kā arī uzdot jautājumus un izteikt ierosinājumus.

          Sapulces ievadīs svarīga informācija par teritorijas plānojuma grozījumu izstrādi Priekules novadā, kas ietekmēs ikviena iedzīvotāja, uzņēmēja un zemes īpašnieka ikdienu tuvāko septiņu gadu laikā līdz 2026. gadam.

          Sapulcē 18. martā novada centrā Priekulē piedalīsies plānojuma grozījumu izstrādes projekta vadītāja Jolanta Gūža no SIA “Baltkonsults”. Uz šo tikšanos gaidīti gan priekulnieki, gan pagastu iedzīvotāji, kuri vēlas gūt precīzāku informāciju par plānotajām izmaiņām vai grib uzdot jautājumu speciālistei klātienē. Ar SIA “Baltkonsults” sniegto informāciju tiks iepazīstināti arī sapulču dalībnieki visos pagastos.

          Vēl visu sapulču darba kārtībā iekļauts skaidrojums par 2019. gadā veicamajiem darbiem konkrētajā apdzīvotajā teritorijā. Speciālisti atbildēs arī uz iedzīvotāju jautājumiem. Laipni aicināti visi, kuriem rūp novada nākotne un izaugsme!

 

IEDZĪVOTĀJU SAPULCES PRIEKULES NOVADĀ
 
Priekulē pirmdien, 18. martā,
          plkst. 18
kultūras namā.


Bunkas pagastā otrdien, 19. martā:
          plkst. 14
Tadaiķu bibliotēkā;

          plkst. 16 Krotes bibliotēkā;

          plkst. 18 Bunkas kultūras namā.

Kalētu pagastā ceturtdien, 21. martā,
          plkst. 18
tautas namā.

Gramzdas pagastā otrdien, 26. martā,
          plkst. 18
tautas namā.

Virgas pagastā
         
informācija par norises laiku sekos pašvaldības interneta mājaslapā un afišās. 

Pasākumu kalendārs