Aktualitātes
Aicina uz mācībām baznīcā

Gramzdas ev. lut. baznīca aicina visus, kas vien vēlētos kristīties, iesvētīties, laulāties baznīcā vai kļūt par krustvecākiem uz mācībām, kuras sāksies 6. maijā pl. 16.

Pieteikšanās un sīkāka informācija pie mācītāja pa tālruņa numuru 26417168 vai draudzes priekšnieka pa tālruņa numuru 26437197.

Lai priecīgs prāts un gaišas domas!Pasākumu kalendārs

Vai uzņēmējiem svarīga pašvaldības un sabiedrības publiska atzinība?

Rezultāti