Aktualitātes
Iznomā medību tiesības

 Tiek iznomātas medību tiesības uz pašvaldībai piekritīgām zemes vienībām Kalētu pagastā, Priekules novadā:

  1. "Plosti" 23,0 ha ( tai skaitā mežš- 0ha, krūmi- 5,0 ha), kadastra apzīmējums 6464 003 0073;
  2. "Mazā zeme" 26,8277 ha (mežs- 0 ha, krūmi- 0 ha), kadastra apzīmējums 6464 001 0063.

Iesniegums un pievienojamie dokumenti iesniedzami atbilstoši 24.04.2014. noteikumu "Priekules novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi" prasībām līdz 2018.gada 28.februārim.

Sīkāka informācija:

Par zemēm - nekustamo īpašumu speciāliste M.Kokovihina, tel.29430925

Par dokumentiem - juriste A.Mickus, tel. 63497910

Pasākumu kalendārs

Kur visbiežāk uzzināt par aktualitātēm Priekules novadā?

Rezultāti