Aktualitātes

“Klejojošais kauss – 2019’’

 

Vasaras viducī noritējis pasākums “Klejojošais kauss – 2019’’ 

Jau kopš 1998. gada notiek lielisks pasākums “Klejojošais kauss”, kas pulcina Valsts sociālās aprūpes centru dalībniekus no dažādām Latvijas malām. Tradicionāli “Klejojošo kausu” ik gadu organizē kāda no centru filiālēm, ko nosaka izlozes kārtībā. Šogad, 3.jūlijā, pasākumu organizēja VSAC “Kurzeme” filiāle “Aizvīķi”.  Priekules daudzfunkcionālo sporta halli un tās apkārtni izvēlējāmies kā atbilstošāko vietu pasākuma norisei.

Pasākuma galvenais mērķis - ar sporta aktivitāšu palīdzību pilnveidot, attīstīt, sekmēt un veicināt cilvēku ar garīga rakstura traucējumiem aktīvu un veselīgu dzīves veidu, savstarpēju sadraudzību un integrāciju sabiedrībā.

“Klejojošā kausa 2019” pasākuma atklāšana iesākās ar svinīgo daļu – pasākuma vadītāju, Karlsona un Brālīša, pavadībā dalībnieku goda apļa gājiens, Priekules novada pašvaldības vadītājas Vijas Jablonskas, VSAC “Kurzeme” direktora vietnieces Marutas Indriksones un filiāles “Aizvīķi” vadītājas Gražinas Ķervijas uzrunas, kā arī “Klejojošā kausa 2019” karoga pacelšana. Aktivitāšu daļa - ar jautrību un kopīgu emocionālu pacēlumu norisinājās netradicionālās sporta spēles, kas bija neatņemama pasākuma sastāvdaļa un veicināja dalībnieku savstarpējo komunikāciju un komandas saliedētību. Šī pasākuma daļa tika vērtēta, lai noteiktu “Klejojošā kausa 2019” uzvarētāju.   Pasākuma ietvaros nodrošinājām dažādas aktivitātes brīvā laika pavadīšanai - vizināšanās ar zirgu pajūgu, izbraucieni ar velokartingiem, mini golfs, “Domino”, “Lēkšana ar maisiem” un citas aktivitātes. Noslēgumā dalībniekiem koncertu sniedza grupa “Sapņu pietura” no Saldus. Protams kur mūzika, tur arī dejas. Paldies atraktīvajiem mūziķiem, jo dalībnieki ar patiesu prieku aktīvi iesaistījās dejošanā un dziedāšanā.  Nobeiguma daļā - “Klejojošā kausa 2019” karoga nolaišana, apbalvojumi, pateicības par dalību pasākumā, dāvanas, izloze, lai noteiktu 2020.gada “Klejojošā kausa” rīkotājus.

“Klejojošo kausu 2019” kopā apmeklēja 16 komandas  no visiem pieciem Valsts sociālās aprūpes centriem (VSAC “Kurzeme” filiāles - “Aizvīķi”, “Dundaga”,  “Gudenieki”, “Iļģi”, “Liepāja” un “Veģi”;  VSAC “Vidzeme” filiāles - “Ropaži”,  “Rūja” un “Valka”, VSAC “Rīga” filiāles “Ezerkrasti” un “Kalnciems”, VSAC “Zemgale” filiāles “Lielbērze”, “Ķīši” un “Ziedkalne”, VSAC “Latgale” filiāles - “Litene” un “Mēmele”). Kopējais pasākuma dalībnieku skaits pārsniedza divus simtus, t.sk. 112 komandu dalībnieki, 50 pavadošās personas, 42 organizatoru komanda,  virs 30 atbalstītāji un līdzjutēji. “Klejojošā kausa 2019” uzvarētāji ir VSAC “Zemgale” filiāle “Ķīši”, otrajā vietā VSAC “Kurzeme” filiāle “Aizvīķi” un trešajā vietā VSAC “Vidzeme” filiāle “Valka”. Savukārt,

2020. gada “Klejojošā kausa” organizatori būs VSAC “Kurzeme” filiāle “Liepāja”.

              Nolūkā popularizēt Priekules pilsētu un novadu pasākuma “Klejojošais kauss 2019”  laikā, VSAC “Kurzeme” filiāle “Aizvīķi” 2019. gada martā sagatavoja un iesniedza projektu Priekules novada pašvaldības projektu konkursā “Kultūras iniciatīvas Priekules novadā”. Projekts tika atbalstīts un saņemts pašvaldības finansējums pasākuma organizēšanai, kā arī izlietots projekta mērķa sasniegšanai.

              Lielu PALDIES par finansiālu, materiālu, emocionālu atbalstu, pusdienām, sagādātajām dāvanām un aktivitāšu vadīšanu vēlamies pateikt   VSAC “Kurzeme”, Priekules novada pašvaldībai, SIA “Priekules zviedru vārti”, SIA “Dimanti 2”, “Maiznīca Priekule”, SIA “SC Grand”, AS “Aldaris”, SIA “Essity Latvia”, Maxima XX, SIA “Saldus maiznieks”, SIA “ARTIS JP”, brīvprātīgā darba veicējiem, Priekules daudzfunkcionālās sporta halles darbiniekiem, un protams, liels paldies organizatoriem – Karlsonam, Brālītim un VSAC “Kurzeme” filiāle “Aizvīķi” darbiniekiem.

               Visas pasākuma dienas “sabiedrotie” bija patiesi smaidi, prieks, jautrība, patīkamas emocijas, dalībnieku apmierinātība, nenogurdināma aktivitāte un milzīgs gandarījums par paveikto!

 

VSAC “Kurzeme” filiāles “Aizvīķi”

vadītāja Gražina Ķervija,

sociālās aprūpes nodaļas vadītājs Dāvis Strazds.

 

FOTO - ENDIJA ĶERVIJA 

Atpakaļ