Aktualitātes

Priekules novada skolēni turpina iepazīt profesijas un darba vidi

 

 

 

2017./2018. mācību gadā Priekules novada skolās turpinās dalība ES projektā Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Nr.8.3.5.0/16/I/001. Projekta ietvaros līdz šim notikušajos pasākumos uzsvars ir likts uz karjeras lēmuma pieņemšanas un darba vides iepazīšanu.

Oktobrī Priekules vidusskolas 12. klase devās uz Jelgavu, apmeklēja Jelgavas Biznesa parku, kurā iepazinās ar bijušajiem un esošajiem uzņēmumiem un uzņēmējdarbības iespējām Jelgavā, iepazinās ar studiju iespējām LLU. Pēc tam tika iepazīta “Karameļu darbnīca”. Tālākizglītības iespējas 9.-12. klašu skolēni arī varēja iepazīt februāra beigās apmeklējot izstādi „Skola 2018” Rīgā.

Novembrī  Priekules vidusskolā ciemojās dziesminieks Kārlis Kazāks. Šīs tikšanās laikā 6.-12. klašu izglītojamiem bija iespēja uzklausīt mūziķa stāstu par viņa ceļu mūzikā, mērķtiecību, savu spēju apzināšanu, nepieciešamajām prasmēm darbā ar publiku un citām radošas profesijas niansēm. Savukārt, Krotes Kronvalda Ata pamatskolas izglītojamie iepazinās ar folkoristi, pirtnieci, muzejpedagoģi Līgu Reiteri, kura pasākuma „Es būšu...” ietvaros skolā viesojās 10. februārī. Skolēni uzzināja par drosmi  mainīt savu nodarbošanos, nebaidoties apgūt jaunas zināšanas un prasmes, būt uzņēmīgam un motivētam, darboties visa mūža garumā. Izglītojamie varēja piedalīties arī muzejpedagoģijas nodarbībās, iepazīt glītrakstīšanas prasmes, uzklausīt stāstījumu par dialektu, kā arī par izkoptas valodas nozīmi karjeras veidošanā.

22. janvārī notika pasākums „Reālā dzīve”, kur simulācijas  spēles veidā Krotes Kronvalda Ata pamatskolas  8. un 9. klašu izglītojamie varēja modelēt dažādas iespējas karjeras  lēmuma pieņemšanā un izzināt lēmuma sekas. Ar karjeras lēmuma pieņemšanas iespēju iepazīšanu bija saistīts arī marta pasākums Priekules vidusskolas un Virgas pamatskolas 5.-  9. klašu izglītojamiem „Es – savas karjeras veidotājs”. Piedaloties dažādās karjeras spēlēs, skolēni varēja gūt priekšstatu,  kā plānot karjeru, tās izaugsmi, kā iepazīt savas stiprās un vājās puses.

Darba vide un uzņēmējdarbības iespējas laukos tika iepazītas mācību ekskursijas „Vēlos būt par...” laikā, kurā devās Kalētu skolas 1. – 4. klašu izglītojamie, iepazīstoties ar darbu strausu audzētavā „Nornieki”.

Ārsta pediatra profesiju, prasības, izglītības iespējas  šajā profesijā varēja iepazīt Priekules vidusskolas 7.- 9. klašu izglītojamie tiekoties ar ārstu Gundaru Kukli. Dažādas profesijas, piemēram, elektriķa, vizāžista, friziera u.c. varēja iepazīt Purmsātu speciālās internātpamatskolas izglītojamie pasākumā „Profesiju pasaulē”. Virgas pamatskolas izglītojamie iepazinās ar stikla pūtēja profesiju pasākumā „Stari stiklā”.

Visu novada skolu 1. – 4. klašu izglītojamie, sagaidot pavasara brīvlaiku, cirka studijas „Beztemata” artistu vadībā,  pasākumā „Mākslinieka kurpēs” varēja iejusties cirka mākslinieku lomās un izmēģināt sevi dažādās ar cirku saistītās profesijās -  žonglieris, stiprinieks, triku meistars, akrobāts.

Arī pēc pavasara brīvdienām skolās notiks dažādi karjeras izglītības pasākumi.

Karjeras konsultante Ilze Krugale

 

Atpakaļ