Aktualitātes
Projekts "Proti un dari!" jauniešiem
Projekts „PROTI un DARI!” ir paredzēts jauniešiem vecumā no 15-29 gadiem, kuri šobrīd nestrādā un nemācās, bet ir gatavi  sevi iepazīt un pilnveidot. Projekta ideja ir paplašināt jauniešu redzesloku par darba iespējām, savas personības attīstības iespējām, kultūru un sabiedrību. Kopā ar mentoru un speciālistiem jaunietim ir iespēja uzlabot savas komunikācijas prasmes, celt pašapziņu un izvirzīt jaunus mērķus ikdienai un karjerai. Projekta laikā jaunieši mācās, apgūstot praktiskas iemaņas, un gūst teorētiskas zināšanas par sev interesējošām tēmām. Projekts ir kā tilts starp jaunieti un potenciālo darba devēju vai izglītības iestādi, jo saved kopā cilvēkus, kuri meklē. 


Ja jūsu redzeslokā ir jaunieši, kuriem dalība projektā varētu palīdzēt uzlabot dzīves kvalitāti, izvirzīt nākotnes mērķus un palīdzēt saskatīt ceļus, kā līdz šiem mērķiem nokļūt, lūdzu sazināties ar projekta komandu e-pastā: protidariliepaja@inbox.lv vai zvanot projekta koordinatorei Kristīnei Jaunzemei (mob.tālr. 25748464), lai izvērtētu viņu atbilstību dalībai projektā. Vairāk informācijas par projektu atrodama Facebook lapā „Proti un Dari, Liepāja” un www.jaunatne.gov.lv
 


Projekts „PROTI un DARI!” ir  Eiropas Savienības fondu 2014.-2020. gada plānošanas perioda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.3.3. specifiskā atbalsta mērķa "Attīstīt NVA nereģistrēto NEET jauniešu prasmes un veicināt to iesaisti izglītībā, NVA īstenotajos pasākumos Jauniešu garantijas ietvaros un nevalstisko organizāciju vai jauniešu centru darbībā” projekts, kuru īsteno Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra sadarbībā ar Latvijas pašvaldībām, paredzētais īstenošanas termiņš - līdz 2020. gada beigām. Projekts sedz arī transporta izmaksas jauniešiem no tuvējām pašvaldībām uz aktivitātēm Liepājā.
 
 
 
Pasākumu kalendārs