Alfērda Krūkļa dzimtās mājas vieta "Būdenieki"

Alfrēda Krūkļa dzimtās mājas vieta “Būdnieki” – piemiņas zīme norāda bijušo mājas vietu. Dzejnieks Alfrēds Krūklis dzimis 1921. gada 11. maijā. Nedaudz tālāk aiz mājas vietas atrodas par dižkoku izaugusi mežābele, zem kuras lapotnes atrodas akmens sols un galds – kā dzejnieka dzejolī un dziesmā “Mežābele”: Bij’ maijs un mežābeles zieds tik balts, zem tā vecs akmens sols un galds...” (A.Krūklis) Ik gadus maijā pie mežābeles notiek dzejnieka piemiņas un atceres pasākumi.