Izsoles
VAS "Latvijas Pasts" pārdod izsoles kārtībā ar augšupejošu soli nekustamo īpašumu Raiņa ielā 25, Priekulē, Priekules novadā

VAS "Latvijas Pasts" pārdod izsoles kārtībā ar augšupejošu soli 06.12.2018. plkst. 10.30 Ziemeļu ielā 10, Lidostā "Rīga", Mārupes novadā, nekustamo īpašumu Raiņa ielā 25, Priekule, Priekules novads, kadastra Nr.6415 003 0073 (ēka un zeme). 

Nekustamā īpašuma nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - 1000 EUR. Pieteikšanās izsolei darba dienās no 01.11.2018. līdz 30.11.2018. un informācija par izsoli pie izsoles rīkotāja pa tālr. 26101509, 29420864 vai e-pastu: info@pasts.lv.

Pasākumu kalendārs