Izsoles
VAS "Latvijas Pasts" pārdod izsoles kārtībā ar lejupejošu soli nekustamo īpašumu ``Pasta atvari``, Priekules pagastā, Priekules novadā

 

Nekustamais īpašums ''Pasta atvari'', Priekules pagasts, Priekules novads sastāv no 1/2 domājamās daļas no ēkas, kadastra Nr. 64820050032.

Nekustamā īpašuma izsole ar lejupejošu soli paredzēta 20.09.2019. plkst. 11.00 Ziemeļu ielā 10, Lidostā ''Rīga'', Mārupes novadā, nosacītā (sākotnējā) pārdošanas cena - EUR 300. 

Detalizētāku informāciju par izsoli var saņemt darba laikā pa tālruni 26101509, 29420864.

Pasākumu kalendārs