Kalendārs
Notikumi 2017. gada 24. decembrī:


Izstāde Priekules bibliotēkā
2017-12-15
Decembrī Priekules bibliotēkā skatāma Latviešu valodas aģentūras izstāde "Redzu labu vārdu, rakstu labu stāstu".


Daces Vanagas darbu izstāde
2017-12-06
Līdz 31.decembrim Krotes bibliotēkā skatāma Daces Vanagas gleznu izstāde.


Deju nodarbības Bunkā
2017-10-26
Novembrī un decembrī hip-hop deju, kā arī bērnu un pieaugušo apvienotā kolektīva nodarbības Bunkā.


Irinas Tīres fotoizstāde Priekulē
2017-12-07
No 14. decembra līdz 12. janvārim Priekules kultūras namā fotomākslinieces Irinas Tīres darbu izstāde “Dzirdēt noklusēto”.


Ziemassvētku dievkalpojums Gramzdas ev.lut. baznīcā
2017-12-04
24. decembrī pulksten 11 Gramzdas ev. lut. dievnamā Ziemassvētku dievkalpojums.


Paplakas Metodistu baznīcas Ziemassvētku dievkalpojums
2017-11-15
24. decembrī pulksten 12 Virgas pagasta pārvaldes ēkā Paplakas Metodistu baznīcas Ziemassvētku dievkalpojums.


Priekules baptistu draudzes dievkalpojumi Ziemassvētku laikā
2017-12-05
Priekules baptistu draudzes dievkalpojumi Ziemassvētku laikā.
Pasākumu kalendārs

Vai esat izmantojis Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra pakalpojumus Priekulē?

Rezultāti